Науково-технічна бібліотека

Одеської національної академії харчових технологій

Розташування
Нові надходження
Видання бібліотеки
Енциклопедія вчених
Корисні посилання
Пропозиції видавництв
КЦВ ОНАХТ
Зараз на сайті: 41
Сьогодні: 95
Вчора: 437
На поточному тижні: 532
На минулому тижні: 1634
У поточному місяці: 4827
У минулому місяці: 10362
Всього: 441504

Алфавитній покажчик

0-9 А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
« Повернутися до списку авторів
94.jpg

Лар'яновський Сергій Юзефович

(13.05.1937 – 23.07.2009)

Сергій Юзефович Лар'яновський – кандидат технічних наук, професор, завідуючий кафедрою холодильних установок, директор інституту низькотемпературної техніки, академік Міжнародної академії холоду, відомий вчений в області холодильної техніки і технології.

 

Сергій Юзефович Лар'яновський народився 13 травня 1937 р. в Одесі. Після закінчення середньої школи в 1954 р. вступив до Одеського технологічного інституту харчової і холодильної промисловості (ОТІХХП, з 1989 р. – Одеський інститут низькотемпературної техніки і енергетики, з 1994 р. – Одеська державна академії холоду), який закінчив з відзнакою у 1959 р. за спеціальністю ”Холодильні і компресорні машини”.

Закінчивши інститут, на протязі п'яти років працював на підприємствах: спочатку майстром монтажного цеху Харківського спецуправління тресту “Промтехмонтаж”, потім на різних промислових холодильних об'єктах – слідкував за проведенням складних монтажних робіт.

Спрямованість до творчої роботи привела Сергія Юзефовича у 1964 р. в Науково-дослідний сектор ОТІХХП.

В 1965–1968 рр. він навчається в аспірантурі на кафедрі холодильних установок ОТІХХП. Після закінчення аспірантури працює старшим інженером Проблемної лабораторії. Враховуючи промисловий досвід і знання, після закінчення аспірантури кафедра рекомендує його до вибрання на посаду асистента кафедри холодильних установок, яку він й займав з 1970 р.

У 1978 р. С.Ю. Лар'яновський успішно захищає кандидатську дисертацію на тему ”Дослідження теплових і аеродинамічних характеристик панельних випарних конденсаторів холодильних установок” і продовжує науково-дослідну та конструкторську роботу, результатом якої стали реконструкція та модернізація багатьох холодильних об'єктів на території України та інших країн світу. Він бере участь у монтажу та пуску холодильних та повітрянорозподільних установок на ряді важливих об'єктів хімії та енергетики, таких як Волжський хімкомбінат, Саратовський завод синтетичного спирту, Заінська ГРЕС, на деяких підприємствах оборонної промисловості.

В вересні 1981 р. рішенням Вищої атестаційної комісії С.Ю. Лар'яновському було присвоєне вчене звання доцента кафедри холодильних установок.

Сергій Юзефович мав великий викладацький та науковий досвід. В період з 1985 по 1990 р. він щорічно читав спеціальний курс “Холодильні установки для країн з тропічним кліматом” для іноземних студентів, а також курс лекцій по холодильним установкам для студентів вищих курсів. Як викладач кафедри Сергій Юзефович виконує всі види учбового навантаження: читає лекції, веде практичні і лабораторні заняття, керує курсовим і дипломним проектуванням, виробничою, науково-дослідною практикою студентів.

З грудня 1990 р. він стає завідуючим кафедрою холодильних установок. Цю посаду він займає до 2000 р. Як завідуючий кафедрою він розробляє концепцію розвитку кафедри до 2007 р., керує оновленням і підготовкою методичного забезпечення нової лабораторної бази кафедри, підбирає обладнання та відповідає за його монтаж.  С.Ю. Лар'яновський входив до складу робочої групи Міністерства освіти по розробці стандартів освіти для спеціальності “Холодильні машини і установки”.

З 1990 по 1994 р. Сергій Юзефович займав посаду професора кафедри холодильних установок Одеського інституту низькотемпературної техніки та енергетики, а з 1994 по 2009 р. – кафедри холодильних машин і установок Одеської державної академії холоду. Основним науковим напрямком кафедри холодильних установок під керівництвом С.Ю. Лар'яновського була розробка наукових основ і методів створення холодильного ланцюга в Україні з метою скорочення втрат сільськогосподарської продукції при використанні сучасних технологічних процесів.

З 1990 р. С.Ю. Лар'яновський працює деканом факультету холодильної техніки, а пізніше, в зв’язку з реорганізацією структури академії, він стає директором інституту низькотемпературної техніки, бере участь у створенні активно діючої системи підготовки інженерів-холодильщиків, розробці навчальних планів спеціальності, ступеневої підготовки магістрів, ефективної виховної роботи.

З 2000 р. у зв'язку з переходом на наукову пенсію Сергій Юзефович залишає посаду завідуючого кафедрою, залишившись до своєї кончини в 2009 р. професором на кафедрі холодильних машин і установок.

С.Ю. Лар'яновський – співавтор підручників та навчальних посібників з холодильних установок, в тому числі – першого в Україні підручника “Холодильні установки”. Він розробив спеціальний курс лекцій по холодильним установкам для іноземних студентів. На цій основі ним підготовлений рукопис учбового посібника “Холодильні установки для країн з тропічним кліматом” (Київ, 1992). Він є також укладачем “Російсько-українського словника з холодильної техніки” (Одеса, 1996).

Сергій Юзефович – досвідчений педагог і лектор з великим досвідом організаційно-методичної та виховної роботи. Він керував науковими роботами стажистів та аспірантів. Під його керівництвом захищені чотири кандидатські дисертації.

В 1992 р. за особистий вклад у підготовці інженерних кадрів з холодильної спеціальності, навчально-виховну та наукову діяльність йому присвоєно почесне звання “Відмінник освіти України”. В жовтні 2002 р. С.Ю. Лар'яновському присвоєно почесне звання “Заслужений працівник України”. Він мав також відзнаки “Знак пошани”, “Ветеран праці.”

Сергій Юзефович, висококваліфікований викладач та науковий співробітник, мав високу загальну культуру, був добрим знавцем художньої літератури та музики. Надзвичайна доброта, вимогливість і увага до оточуючих завжди були однією із основних його рис характеру. Тонка інтелігентна душа цієї людини запам'яталася багатьом випускникам академії.

Основні праці

 • Ларьяновский, С.Ю. Исследование тепловых и аэродинамических характеристик панельных испарительных конденсаторов холодильных установок : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.04.03 – гидравлические машины, машины и аппараты холодильной и криогенной техники / Ларьяновский Сергей Юзефович ; науч. рук. С.Г. Чуклин, И.Г. Чумак ; Одес. технол. ин-т холодил. пром-сти. – Одесса, 1978. – 131 с. – Библиогр. : с. 110-130.
 • Методические указания по дипломному проектированию / сост. И.Г. Чумак, А.Т. Борщ, С.Ю. Ларьяновский. – Одесса: ОТИХП,1982. – 116 с.
 • Подмазко О.С. Холодильні установки: навч. посіб. / О.С. Подмазко, С.Ю. Лар’яновський; Одес. держ. акад. холоду. – Одеса: ОДАХ, 2012. – 59 с.
 • Русско-украинский словарь по холодильной технике. Свыше 6000 слов и словосочетаний / сост.: С.Ю. Ларьяновский, Н.П. Раскина, В.П. Чепурненко; под ред. И.Г. Чумака. – Одесса: ОГАХ, 1996. – 70 с.
 • Хмельнюк, М.Г. Холодильні установки: навч. посіб. / М.Г. Хмельнюк, С.Ю. Лар'яновський. – Одеса: ОДАХ, 2010. – 99 с.: іл. – Бібліогр.: с. 98.
 • Холодильні установки: підручник. У 2 кн. Кн. 1 / І.Г. Чумак,  В.П. Чепурненко, С.Ю. Лар'яновський та ін.; за ред. І.Г.Чумака. – Київ: Либідь, 1995. – 240 с.
 • Холодильні установки: підручник. У 2 кн. Кн. 2 / І.Г. Чумак,  В.П. Чепурненко, С.Ю. Лар'яновський та ін.; за ред. І.Г.Чумака. – Київ: Либідь, 1995. – 224 с.
 • Холодильні установки: підручник / І.Г. Чумак, В.П. Чепурненко, С.Ю. Лар'яновський та ін.; за ред. І.Г. Чумака. – 6-е вид., перероб. i доп. – Одеса: Пальмира, 2006. – 552 с.
 • Холодильні установки: підручник для ВНЗ / І.Г. Чумак, В.П. Чепурненко, С.Ю. Лар'яновський, Е.Г. Парцхаладзе; за заг. ред. І.Г. Чумака. – 5-е вид., перероб. i доп. – Одеса: Рефпринтінфо, 2003. – 532 с.
 • Холодильні установки. Проектування: навч. посіб. В 3-х т. Т. 1 / І.Г. Чумак, В.П. Чепурненко, А.Ю. Лагутін, С.Ю. Лар'яновський, Н.І. Чумак; під ред. І.Г. Чумака. – 4-е вид., перероб. і доп. – Одеса: Друк, 2008. – 145 с.
 • Холодильні установки. Проектування: навч. посіб. В 3 т. Т. 2. / І.Г. Чумак, В.П. Чепурненко, А.Ю. Лагутін, С.Ю. Лар'яновський, Н.І. Чумак; за ред. І.Г. Чумака. – 4-е вид., перероб. і доп.– Одеса: Друк,   2008. – 185 с.
 • Холодильні установки. Проектування : навч. посіб. В 3 т. Т. 3. / І.Г. Чумак, В.П. Чепурненко, А.Ю. Лагутін, С.Ю. Лар'яновський, В.П. Кочетов; за ред. І.Г. Чумака. – 4-е вид., перероб. і доп. – Одеса: Друк, 2008. – 156 с.
 • Холодильные установки: [учеб. по специальности «Техника и физика низких температур»] / И.Г. Чумак, В.П. Чепуренко, С.Ю. Ларьяновский,  Г.К. Мнацаканов, В.П. Онищенко, Э.Г. Парцхаладзе, Г.А. Савченко, Н.И. Чумак; под ред. И.Г. Чумака. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1991. – 494 с.: ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).
 • Холодильные установки для стран с тропическим климатом: учеб. пособие для студентов техн. вузов / И.Г. Чумак, С.Ю. Ларьяновский, Э.Г. Парцхаладзе, В.М. Шляховецкий. – Киев: Либидь, 1992. – 224 с.
 • Холодильные установки. Проектирование: учеб. пособие для студ. вузов / И.Г. Чумак, А.Е. Лагутин, В.П. Чепурненко, С.Ю. Ларьяновский, В.П. Кочетов; под ред. И.Г. Чумака. – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса: Друк, 2007. – 480 с.

« Повернутися до списку авторів