Науково-технічна бібліотека

Одеської національної академії харчових технологій

Розташування
Нові надходження
Видання бібліотеки
Енциклопедія вчених
Корисні посилання
Пропозиції видавництв
КЦВ ОНАХТ
Зараз на сайті: 16
Сьогодні: 53
Вчора: 400
На поточному тижні: 1436
На минулому тижні: 1979
У поточному місяці: 6909
У минулому місяці: 11833
Всього: 465344


Скачати

Богдан Єгоров


Богдан Єгоров: біобібліографічний збірник / Одес. нац. академія харч. технологій, Наук.-техн. б-ка; укл.: І.І. Зінченко, Н.П. Білявська, Л.П. Єрьоміна; за ред. І.І. Зінченко. – Херсон: ОЛДІ- ПЛЮС, 2018. – 336 с. – (Серія «Видатні вчені ОНАХТ»)Скачати

Наукова спадщина: книжкові видання співробітників академії


Наукова спадщина: Книжкові видання співробітників академії. Вип. 2. 1902-2017: бібліографічний покажчик / уклад.: Т.Є. Мазепа, Л.П. Лобакова, А.М. Хамутинська, О.А. Златіна; Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; наук.ред. І.І. Зінченко. - Одеса, 2017.-265 с. - (Сер. Наукові публікації).

УДК 011:001:06.06
ББК Ч215л3:Ч755.04
Н34Скачати

Григорий Вейнштейн. Личность. Город. Время


Белявская Н.П. Григорий Вейнштейн. Личность. Город. Время / Н.П. Белявская, Л.П. Еремина, И.И. Зинченко; Одес. нац. акад. пищевых технологий, Науч.-техн. б-ка; под ред. И.И. Зинченко, Е.А. Каменевой. – Херсон: ФЛП Гринь Д.С., 2017. – 268 с.

УДК 664:929:94(477.74)
ББК Л822:Т3(2)(4Ук-4Од)-8
Б43Скачати

СТОРІНКИ ДРУКУ 2016


Сторінки друку-2016: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад.: Т.Є. Мазепа, О.А. Златіна, Л.П. Лобакова, А.М. Хамутинська. – Одеса, 2017. – 383 с. – (Сер. Наукові публікації)

УДК 011:001:06.06
ББК Ч215л3:Ч755.04
С 82Скачати

ЛІТОПИС ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ. ЧАСТИНА 2


Літопис дисертаційних робіт: анот. наук.-допом. бібліогр. покажч.: у 2-ч. Ч. 2: 1990-2016 / уклад. Т.Є. Мазепа, С.А. Новак, Л.П. Лобакова, І.В. Степанова, О.А. Златіна; Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; під ред. І.І. Зінченко. – Одеса, 2017. – 298 с.

УДК 014(043.3/.5)
ББК Ч231.11:Я176
Л64Скачати

Сторінки друку 2015: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників


Сторінки друку-2015: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. Т.Є. Мазепа, С.А. Новак, О.А. Златіна, Л.П. Лобакова, Л.О. Пасічник. – Одеса, 2016. – 325 с. – (Сер. Наукові публікації)

УДК 011:001:06.06
ББК Ч215л3:Ч755.04
С 82Скачати

ЛІТОПИС ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ. ЧАСТИНА 1


Літопис дисертаційних робіт: анот. наук.-допом. бібліогр. покажч.: у 2-ч. Ч. 1: 1935-1989 рр. / уклад.: Т.Є. Мазепа, С.А. Новак, Л.П. Лобакова, Л.О. Пасечник, І.В. Степанова; Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; під ред. І.І. Зінченко. – Одеса, 2016. – 414 с.

УДК 014(043.3/.5)
ББК Ч231.11:Я176
Л64Скачати

Мартыновский Владимир Сергеевич


Мартыновский Владимир Сергеевич: биобиблиогр. указ. / Одес. нац. акад. пищевых технологий, Науч.-техн. б-ка; сост.: Т. Е. Мазепа, С. А. Новак, Л. А. Пасечник, Л. П. Лобакова; под ред. И. И. Зинченко. - О., 2016. – 92 с. - (Сер. Выдающиеся ученые ОНАПТ).

УДК 012:621:57:536
ББК Ч231.11:З392:В365.5
М29Скачати

Сторінки друку-2014: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників


Сторінки друку-2014: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. Л.Л. Кузяк, Л.П. Лобакова, Т.Є. Мазепа, Л.О. Пасічник, М.В. Черногор. – Одеса, 2015. – 366 с. - (Сер. Наукові публікації)
Скачати

Русаков В.А. и виноделие


Русаков В.А. и виноделие: биобиблиогр. сб. / авт.-сост.: Н.П. Белявская, Л.П. Еремина, Л.А. Осипова; под ред. И.И. Зинченко, Л.Л. Кузяк; Одес. нац. акад. пищевых технологий, Науч.-техн. б-ка, Каф. технологии вина и энологии. – О.: Изд. , 2015. - 168 с. - (Сер. Выдающиеся ученые ОНАПТ).
Скачати

Сторінки друку-2013: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників


Сторінки друку-2013: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В.Будякова, Л.Л.Кузяк, Л.П.Лобакова, Т.Є.Мазепа, Л.О.Пасічник, М.В.Черногор; наук. ред. Л.В.Капрельянц. - О.,2014. - 338 с. - (Сер. Наукові публікації)

УДК 011:001:06.06
ББК Ч215л3:Ч755.04
С82Скачати

Николай Дмитриевич Захаров


Николай Дмитриевич Захаров: биобиблиогр. сб. / сост.: Л.П. Еремина, Н.П. Белявская; под. ред. В.З. Геллера, С.Ф. Горыкина, И.И. Зинченко, О.В. Будяковой; Одес. нац. акад. пищевых технологий, Науч.-техн. б-ка. – Одесса: издатель Букаев Вадим Викторович, 2014. – 134 с. – (Сер. Выдающиеся ученые ОНАПТ).Скачати

Александр Карпович Гладушняк


Александр Карпович Гладушняк: биобиблиогр. указ. / сост.: Н.П. Белявская, Л.Л. Кузяк, Т.Е. Мазепа; под. ред. Л.В. Капрельянца, И.И. Зинченко; Одес. нац. акад. пищевых технологий, Науч.-техн. б-ка. – Одесса: издатель Букаев Вадим Викторович, 2013. – 114 с. – (Сер. Выдающиеся ученые ОНАПТ).Скачати

Константин Андреевич Богомаз: к 155-летию со дня рождения


Константин Андреевич Богомаз: к 155-летию со дня рождения / Н.П. Белявская; под. ред. Е.И. Шутенко, И.И. Зинченко, Л.Л. Кузяк; Одес. нац. акад. пищевых технологий, Науч.-техн. б-ка. – Одесса: издатель Букаев Вадим Викторович, 2014. – 46 с.Скачати

Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників 2012


Сторінки друку-2012: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В.Будякова, Л.Л.Кузяк, Л.П.Лобакова, Т.Є.Мазепа, Л.О.Пасічник, М.В.Черногор; наук. ред. Л.В.Капрельянц. - О.,2013. - 356 с. - (Сер. Наукові публікації)

УДК 011:001:06.06
ББК Ч215л3:Ч755.04
С82Скачати

Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників 1902-1969


Сторінки друку - 1902-1969: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В.Будякова, Т.Є.Мазепа, Н.П.Білявська, Л.Л.Кузяк, Н.О.Хаселева; наук. ред. Л.В.Капрельянц. - О.,2013. - 414 с. - (Сер. Наукові публікації)

УДК 011:001:06.06
ББК Ч215л3:Ч755.04
С82Скачати

Научные труды ОНАПТ: к 85-летию первого выпуска


Научные труды ОНАПТ: к 85-летию первого выпуска / сост.: Н.П. Белявская, Т.Е. Мазепа; Одес. нац. академия пищевых технологий; науч. ред.: Л.В. Капрельянц, И.И. Зинченко.- О., 2013.- 10с.

УДК [378:06.055.2(091)](477.74)
ББК 74.583(4 Укр – 4 Оде)738.1
Н34Скачати

Научные школы Одесской национальной академии пищевых технологий


Научные школы Одесской национальной академии пищевых технологий / авт.-сост.: Н.П. Белявская, О.В. Будякова, Л.Л. Кузяк, Т.Е. Мазепа, Л.П. Еремина; Одес. нац. акад. пищевых технологий. Науч.-техн. б-ка; под. ред. Б.В. Егорова (гл. ред.), Л.В. Капрельянца, И.И. Зинченко. - О., 2012. - 68 с.

УДК [378:001.891(091)](477.74)
ББК 74.583(4 Укр – 4 Оде)738.1
Н34Скачати

Наукова спадщина: книжкові видання співробітників академії 1902 - 2012


Наукова спадщина: Книжкові видання співробітників академії. 1902-2012: бібліографічний покажчик / уклад. Н.П.Білявська, О.В. Будякова, Л.Л. Кузяк, Т.Є. Мазепа; Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; наук. ред. Л.В. Капрельянц, І.І.Зінченко. - О.,2012.- 128 с.- (Сер. Наукові публікації).

УДК 011:001:06.06
ББК Ч215л3:Ч755.04
Н34Скачати

Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників 2011р.


Сторінки друку-2011: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В.Будякова, Л.Л.Кузяк, Т.Є.Мазепа, М.В.Черногор; наук. ред. Л.В.Капрельянц. - О.,2012. - 245 с. - (Сер. Наукові публікації)

УДК 011:001:06.06
ББК Ч215л3:Ч755.04
C82Скачати

Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників 2010р.


Сторінки друку-2010: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В.Будякова, Л.Л.Кузяк, Т.Є.Мазепа, М.В.Черногор; наук. ред. Л.В.Капрельянц.- О.,2011.- 223 с. ( Сер. Наукові публікації )

УДК 011:001:06.06
ББК Ч215л3:Ч755.04
Н34Скачати

Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників 2009р.


Сторінки друку – 2009: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників [Електронний ресурс] / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В. Будякова, І.Г. Влащенкова, Л.Л. Кузяк, Т.Є. Мазепа; наук. ред. Л.В. Капрельянц.-О., 2010.-1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 196 с. тексту.-(Сер. наукові публікації).

Випуск покажчика за 2009 рік аналогічний до попередніх, але не має текстового варіанту.


УДК 011:001:06.06
ББК Ч215л3:Ч755.04
Н34Скачати

Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників 2008р.


Сторінки друку – 2008: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників [Електронний ресурс] / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В. Будякова, І.Г. Влащенкова, Л.Л. Кузяк, Т.Є. Мазепа; наук. ред. Л.В. Капрельянц.-О.: ФОП Попова Н.М., 2009.-258 с.-(Сер. наукові публікації).

Другий випуск бібліографічного посібника за своєю структурою подібний до попереднього, але відрізняється повнотою матеріалу та новим розділом «Матеріали, які не ввійшли до покажчика за 2007 р». Також має дві форми текстову та електронну.


УДК 011:001:06.06
ББК Ч215л3:Ч755.04
Н34Скачати

Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників 2007р.


Сторінки друку – 2007: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників [Електронний ресурс] / Одес. нац. акад. харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. О.В. Будякова, І.Г. Влащенкова, Л.Л. Кузяк, Т.Є. Мазепа; наук. ред. Л.В. Капрельянц.-О.; 2008.-208 с.-(Сер. Наукові публікації).

Бібліографічний покажчик «Сторінки друку – 2007» містив бібліографічні дані про праці науковців, викладачів, студентів та співробітників Одеської національної академії харчових технологій за 2007 р. Збірник включає монографії, підручники, методичні посібники, статті, надруковані у виданнях наукових праць академії, інших вузів та науково-дослідницьких закладів. Представлені також матеріали конференцій, публікації в періодичних виданнях, автореферати дисертацій, патенти та ін. на українській та інших мовах. При складанні покажчика використовувались крім інших джерел, також відомості з Internet. Матеріал згрупований в розділи за типологічними ознаками. Подальший розподіл матеріалу – за алфовітом авторів та назв.

Відомості про патенти подаються за нумераційною послідовністю. Довідковий апарат складається з покажчиків: іменного, першоджерел та списку абревіатур. У кінці подано перелік скорочень умовних назв розділів. Періодичність видання – 1 випуск на рік. Крім електронного в бібліотеці є також текстовий варіант збірника.


УДК 011:001:06.06
ББК Ч215л3:Ч755.04
Н34Скачати

Богдан Вікторович Єгоров


Богдан Вікторович Єгоров: біобібліогр. покажч. / Одес. нац. академія харч. технологій. Наук.-техн. б-ка; уклад. Н.П. Білявська; за ред. А.В. Макаринської, О.В. Будякової, Л.Л. Кузяк.-О.: Поліграф, 2008.-135 с.

Цей біобібліографічний покажчик присвячений Богдану Вікторовичу Єгорову – доктору технічних наук, професору, академіку НААН України, ректору ОНАХТ з 2003 р., завідуючому кафедрою «Технологія комбікормів і біопалива» з 1991 р., заслуженому діячу науки і техніки України, відомому вченому в галузі переробки зерна і технології комбікормів. Покажчик включає перелік праць ученого, виданих протягом 1981-2007 рр., авторські свідоцтва і патенти на винаходи і корисні моделі, рецензії, праці, що вийшли за його редакцією. Збірник містить біографічний нарис. Окремим розділом надано публікації на сторінках вузівської газети «Технолог», котрі висвітлюють діяльність професора Б.В. Єгорова як науковця, педагога, керівника. Посібник містить відомості про аспірантів, які підготували і захистили кандидатські дисертації під науковим керівництвом професора Б.В. Єгорова. Наведені також описи їхніх рефератів.


Місце знаходження: довідково-бібліографічний відділСкачати

Петр Никитич Платонов


Петр Никитич Платонов: библиогр. сб. / Одес. нац. академия пищевых технологий, Науч. техн. б-ка; сост. Н.П. Белявская; под ред. Э.И. Жуковского, И.И. Зинченко, О.В. Будяковой.-О.: Полиграф, 2008.-163 с.-(Выдающиеся ученые ОНАПТ).

В настоящем библиографическом сборнике систематизировано творческое наследие П.Н. Платонова (1908-1994) – доктора технических наук, профессора, ректора Одесского технологического института им. М.В. Ломоносова (в настоящее время – Одесская национальная академия пищевых технологий) с 1948 по 1967 г., крупного ученого в области комплексной механизации и автоматизации поточно-транспортных систем, автоматизированных систем управления технологическими процессами агропромышленного комплекса и теории механики сыпучих сред. Представлен жизненный и творческий путь этого незаурядного организатора и педагога, даны воспоминания его соратников, коллег, учеников. Сборник включает сведения о 78 аспирантах и соискателях, подготовивших и защитивших свои диссертации под руководством профессора П.Н. Платонова, приведены авторефераты этих диссертаций.


Місце знаходження: довідково-бібліографічний відділСкачати

Иван Тимофеевич Мерко


Иван Тимофеевич Мерко: библиогр. указ. / Одес. нац. академия пищевых технологий, Библиография; сост. Н.П. Белявская, О.В. Будякова; под ред. В.А. Моргун, Л.Ф. Синяковой.-О.: Друк, 2007.-63 с. Данный библиографический указатель посвящен И.Т. Мерко (1927-2010) – известному ученому и крупному специалисту в области переработки зерна, доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой «Технология переработки зерна» ОНАПТ с 1965 по 1992 г.

Указатель включает перечень опубликованных работ И.Т. Мерко за 1953-2006 гг., литературу о его жизни и деятельности, библиографический очерк и очерк истории кафедры «Технология переработки зерна». Пособие содержит сведения об аспирантах и соискателях, подготовивших и защитивших кандидатские диссертации под научным руководством профессора И.Т. Мерко и соискателях, консультировавшихся у него при подготовки докторских диссертаций. Приведены также авторефераты кандидатских диссертаций.


Місце знаходження: довідково-бібліографічний відділ


Владислав Феликсович Чайковский


Владислав Феликсович Чайковский: библиогр. указ. / Одес. гос. наук. б-ка им. М. Горького; Одес. нац. академия пищевых технологий, Библиотека; сост. Н.П. Белявская, Л.Н. Бурьян.-О., 2006.-50 с.-(Сер. «Ученые Одессы». Вып.37). Указатель посвящен доктору технических наук, профессору, ректору Одесского технологического института пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова (ныне Одесская национальная академия пищевых технологий) с 1968 по 1988 г., заведующему кафедрой технохладотехники с 1969 по 1990 г., видному ученому в области низкотемпературных процессов и холодильной техники В.Ф. Чайковскому (1921-1998).

Библиографическое пособие включает материалы о его жизни и деятельности и воспоминание о нем его коллег и учеников, отражает научные труды ученого.


Місце знаходження: довідково-бібліографічний відділ