Науково-технічна бібліотека

Одеської національної академії харчових технологій

Розташування
Нові надходження
Видання бібліотеки
Енциклопедія вчених
Корисні посилання
Замовлення літератури
КЦВ ОНАХТ
ONAFT4Ref
Зараз на сайті: 51
Сьогодні: 236
Вчора: 395
На поточному тижні: 1460
На минулому тижні: 2909
У поточному місяці: 9125
У минулому місяці: 14456
Всього: 496257

ПАТЕНТИ ОНАХТ

 

2010

 

Патенти на винахід

 

1.  Пат. на винахід 89433 Україна, МПК (2009) B02B 1/00, B02B 5/00, F26B 3/28 (2009.01), F26B 3/32, F26B 17/18 (2009.01). Спосіб автоматично керованої термообробки зерна / Муратов В.Г. - № а200804758; заявл. 14.04.2008; опубл. 25.01.2010, Бюл. № 2.

2.  Пат. на винахід 89575 Україна, МПК (2009) А23N 15/00, B02C 2/00, A23N 4/00. Універсальна машина для відокремлення м’якоті від кісточок / Гладушняк О.К., Нужин Є.В., Пісцов Б.О., Іоргачова К.Г.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № а200806225; заявл. 12.05.2008; опубл. 10.02.2010, Бюл. № 3.

3.  Пат. на винахід 90749 Україна, МПК (2009) A23N 12/00, B02B 1/00. Машина для миття рослинної сировини / Всеволодов О.М., Гладушняк О.К.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № а200804317; заявл. 07.04.2008; опубл. 25.05.2010, Бюл. № 10.

4.  Пат. на винахід 91080 Україна, МПК (2009) A23L 1/30, A23L 1/10. Біологічно активна добавка / Крусір Г.В., Кушнір Н.А.; власник Одес. нац. акад. харч. Технологій. - № а200805352; заявл. 24.04.2008; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.

5.  Пат. на винахід 91141 Україна, МПК (2009) С11В 1/06 (2006.01), В30В 9/02. Спосіб автоматично керованого виробництва рослинних олій методом пресування / Доскач М.В., Муратов В.Г.; власник Одес. нац. акад. харчових технологій. - № а200813745; заявл. 28.11.2008; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.

6.  Пат. на винахід 92033 Україна, МПК (2009) C07K 14/415. Спосіб одержання інгібітора амілази / Крусір Г.В., Кушнір Н.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № а200804746; заявл. 14.04.2008; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

 

Патенти на корисну модель

 

1.  Пат. на корисну модель 46725 Україна, МПК (2009) А23С 1/00. Спосіб автоматичного управління вакуум-випарною установкою при виробництві згущеного молока / Ситник Ю.О.; власник Одес. нац. акад. харч. Технологій. - № u200815165; заявл. 29.12.2008; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1.

2.  Пат. на корисну модель 46784 Україна, МПК А23С 9/123 (2009.01), А61К 38/47 (2009.01). Спосіб виробництва лікувально-профілактичного кисломолочного напою / Крусір Г.В., Кушнір Н.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200906055; заявл. 12.06.2009; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1.

3.  Пат. на корисну модель 46873 Україна, МПК (2009) F16H 29/00. Планетарний редуктор з паралелограмним приводом / Амбарцумянц Р.В., Орлова С.С. - № u200907097; заявл. 07.07.2009; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1.

4.  Пат. на корисну модель 47059 Україна, МПК (2009) F16H 21/00. Механізм кругового поступального переміщення об’єкта / Амбарцумянц Р.В., Амбарцумянц К.Р. - № u200908860; заявл. 25.08.2009; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1.

5.  Пат. на корисну модель 47062 Україна, МПК (2009) A21D 2/00. Композиція інгредієнтів для приготування батона нарізного / Лебеденко Т.Є., Кананихіна О.М., Соколова Н.Ю.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200908903; заявл. 26.08.2009; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1.

6.  Пат. на корисну модель 47102 Україна, МПК (2009) A23L 1/00, A61K 36/88. Харчова композиція дієтичного призначення / Біленька І.Р., Міхнєва К.Г.; власник. Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200909756; заявл. 24.09.2009; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1.

7.  Пат. на корисну модель 47741 Україна, МПК (2009) F16H 29/00. Зубчато-важільний механізм коливального руху / Амбарцумянц Р.В., Тутаєв С.В. - № u200907962; заявл. 28.07.2009; опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4.

8.  Пат. на корисну модель 47820 Україна, МПК C12G 1/02 (2009.01). Спосіб виробництва ординарного витриманого білого столового сухого вина / Гержикова В.Г., Ткаченко О.Б., Загоруйко В.О., Погорелов Д.Ю.; власник Нац. ін-т винограду і вина «Магарач». - № u200909007; заявл. 31.08.2009; опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4.

9.  Пат. на корисну модель 48106 Україна, МПК (2009) A23L 1/30, A23L 1/308. Біологічно активна добавка / Черно Н.К., Крусір Г.В., Русєва Я.П.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200908813; заявл. 25.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.

10.  Пат. на корисну модель 48107 Україна, МПК (2009) F27B 21/08 (2006.01), С22С 37/06 (2006.01), С22С 38/22. Колосник спікального візка агломераційної конвеєрної машини / Іванова Л.О., Косіцин М.О., Шофул І.І.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200908815; заявл. 25.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.

11.  Пат. на корисну модель 48114 Україна, МПК (2009) G01N 21/75, A61К 35/00. Спосіб тест-визначення пропілгалату / Бельтюкова С.В., Бичкова Г.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200908896; заявл. 26.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.

12.  Пат. на корисну модель 48115 Україна, МПК (2009) A23L 1/30. Композиція інгредієнтів для приготування хмелевих дріжджів / Лебеденко Т.Є., Кананихіна О.М., Соколова Н.Ю.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200908897; заявл. 26.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.

13.  Пат. на корисну модель 48116 Україна, МПК (2009) G01N 33/48. Спосіб тест-визначення ломефлоксацину / Бельтюкова С.В., Лівенцова О.О., Теслюк О.І.; власники Одес. нац. акад. харч. технологій, Фіз.-хім. ін-т ім. О.В. Богатського НАН України. - № u200908899; заявл. 26.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.

14.  Пат. на корисну модель 48117 Україна, МПК (2009) A21D 8/02. Композиція інгредієнтів для приготування хліба пшеничного / Лебеденко Т.Є., Кананихіна О.М., Соколова Н.Ю.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200908901; заявл. 26.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.

15.  Пат. на корисну модель 48118 Україна, МПК (2009) A23L 1/24. Спосіб отримання майонезу / Антіпіна О.О., Озоліна С.О., Бицюра О.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200908902; заявл. 26.08.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.

16.  Пат. на корисну модель 48241 Україна, МПК (2009) A23К 1/10, А23К 1/14, А23К 1/16, А23К 1/18. Вологий комбікорм для кішок / Єгоров Б.В., Бордун Т.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200909667; заявл. 21.09.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.

17.  Пат. на корисну модель 48343 Україна, МПК (2009) F16H 57/00. Регульований кривошип / Амбарцумянц Р.В., Амбарцумянц Р.Р. - № u200910601; заявл. 19.10.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.

18.  Пат. на корисну модель 48415 Україна, МПК (2009) В02C 9/00. Спосіб виробництва сортового пшеничного борошна / Моргун В.О., Жигунов Д.О., Давидов Р.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200912773; заявл. 09.12.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.

19.  Пат. на корисну модель 48504 Україна, МПК (2009) G01N 33/02. Спосіб кількісного визначення сорбінової кислоти / Теслюк О.І., Лівенцова О.О., Бельтюкова С.В.; власники Фіз.-хім. ін-т ім. О.В. Богатського НАН України, Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200908431; заявл. 10.08.2009; опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6.

20.  Пат. на корисну модель 48539 Україна, МПК (2009) A23L 1/30. A23L 1/308. Біологічно активна добавка / Крусір Г.В., Кушнір Н.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200909257; заявл. 08.09.2009; опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6.

21.  Пат. на корисну модель 48547 Україна, МПК (2009) A23L 2/00. Спосіб виробництва березового соку, настояного на жасмині / Дроздов О.І., Шапкіна К.І.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200909423, заявл. 14.09.2009; опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6.

22.  Пат. на корисну модель 48810 Україна, МПК (2009) A61К 36/752 (2006.01), А61К 9/08, A61Q 11/02. Зубний еліксир / Левицький А.П., Двуліт І.П., Пустовойт О.П., Селіванська І.О., Макаренко О.А., Дем’яненко С.О., Дєньга О.В.; власник Держ. установа «Ін-т стоматології акад. мед. наук України». - № u200906476; заявл. 22.06.2009; опубл. 12.04.2010, Бюл. № 7.

23.  Пат. на корисну модель 48859 Україна, МПК (2009) A23L 1/05. Композиція інгредієнтів для рибного холодцю / Калугіна І.М., Марачєва С.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200909454; заявл. 14.09.2009; опубл. 12.04.2010, Бюл. № 7.

24.  Пат. на корисну модель 48958 Україна, МПК (2009) A23L 1/18. Композиція екструдованого сухого сніданку «Рослинка» / Мардар М.Р., Валевська Л.О.; власник Одес. нац. акад. харч.технологій. - № u200911018; заявл. 02.11.2009; опубл. 12.04.2010, Бюл. № 7.

25.  Пат. на корисну модель 48978 Україна, МПК (2009) G01N 21/75. Спосіб визначення хлорогенової кислоти / Бельтюкова С.В., Бичкова Г.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200911103; заявл. 02.11.2009; опубл. 12.04.2010, Бюл. № 7.

26.  Пат. на корисну модель 49410 Україна, МПК (2009) F16H 1/28, F16H 29/00. Імпульсний редуктор / Амбарцумянц Р.В., Аванесьянц А.Г. - № u200912163; заявл. 26.11.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.

27.  Пат. на корисну модель 49420 Україна, МПК (2009) F16Н 21/00. Мультиплікатор прямолінійного переміщення / Амбарцумянц Р.В., Амбарцумянц К.Р. - № u200912283; заявл. 30.11.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.

28.  Пат. на корисну модель 49687 Україна, МПК (2009) A23L 1/18. Композиція екструдованого сухого сніданку «Радість» / Мардар М.Р., Валевська Л.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200911051; заявл. 02.11.2009; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.

29.  Пат. на корисну модель 49689 Україна, МПК (2009) A23L 1/212. Спосіб виробництва швидкозамороженого яблучного десерту / Тележенко Л.М., Паскал Ю.Г.; власник Одес. нац.. акад.. харч. технологій. - № u200911060; заявл. 02.11.2009; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.

30.  Пат. на корисну модель 49693 Україна, МПК (2009) A23L 1/18. Композиція екструдованого сухого сніданку «Успіх» / Мардар М.Р., Валевська Л.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200911104; заявл. 02.11.2009; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.

31.  Пат. на корисну модель 49797 Україна, МПК (2009) A23N 12/00. Спосіб сушіння моркви / Капрельянц Л.В., Шпирко Т.В., Труфкаті Л.В., Кобєлєва С.М., Зеленська Л.Д.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200912171; заявл. 26.11.2009; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.

32.  Пат. на корисну модель 49941 Україна, МПК (2009) A23L 2/38, A23F 5/00. Композиція кавової суміші / Терзієв С.Г. - № u201002291; заявл. 01.03.2010; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.

33.  Пат. на корисну модель 50471 Україна, МПК (2009) А21В 1/00. Спосіб автоматичного керування процесом випічки хліба / Ківалов Ю.Г., Світий І.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200913008; заявл. 14.12.2009; опубл. 10.06.2010, Бюл. № 12.

34.  Пат. на корисну модель 50513 Україна, МПК (2009) A23L 1/16. Спосіб автоматичного керування процесом сушіння макаронів / Левінський В.М., Бабинін Я.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200913539; заявл. 25.12.2009; опубл. 10.06.2010, Бюл. № 11.

35.  Пат. на корисну модель 50518 Україна, МПК (2009) A23G 1/00. Спосіб автоматичного керування процесом темперування шоколадної маси у темперуючій машині / Павлов А.І., Бинкало С.Ф.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200913581; заявл. 25.12.2009; опубл. 10.06.2010, Бюл. № 11.

36.  Пат. на корисну модель 50838 Україна, МПК (2009) A23К 1/18. Спосіб автоматичного керування процесом гранулювання комбікормової маси у пресі-грануляторі / Старічков В.І., Діденко Д.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200913529; заявл. 25.12.2009; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.

37.  Пат. на корисну модель 51192 Україна, МПК (2009) A23L 1/31, A22C 11/00. Спосіб виробництва варено-копчених ковбас / Віннікова Л.Г., Асауляк А.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200913213; заявл. 18.12.2009; опубл. 12.07.2010, Бюл. № 13.

38.  Пат. на корисну модель 51194 Україна, МПК (2009) А23B 4/044. Пристрій для отримання коптильної рідини / Бурдо О.Г., Сталімбовська Г.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200913220; заявл. 18.12.2009; опубл. 12.07.2010, Бюл. № 13.

39.  Пат. на корисну модель 51873 Україна, МПК (2009) A23К 1/00. Комбікорм для золотих акваріумних рибок / Єгоров Б.В., Кочетова А.О., Воєцька О.Є., Фігурська Л.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200913476; заявл. 24.12.2009; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15.

40.  Пат. на корисну модель 51993 Україна, МПК (2009) В02C 9/00. Спосіб автоматичного керування процесом дроблення зерна в дробарці / Павлов А.І., Саламатін В.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001234; заявл. 08.02.2010; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15.

41.  Пат. на корисну модель 51994 Україна, МПК (2009) А22С 25/14. Пристрій для очищення кальмарів від нутрощів / Амбарцумянц Р.В., Горкавенко Є.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001235; заявл. 08.02.2010; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15.

42.  Пат. на корисну модель 52053 Україна, МПК (2009) A23L 1/212. Спосіб виробництва сливово-яблучного пюре / Верхівкер Я.Г., Перхалюк Ю.Л.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001971; заявл. 23.02.2010; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15.

43.  Пат. на корисну модель 52054 Україна, МПК (2009) F26B 3/02. Спосіб автоматичного керування процесом сушіння зерна в шахтній зерносушарці / Степанов М.Т., Романовський О.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001972; заявл. 23.02.2010; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15.

44.  Пат. на корисну модель 52707 Україна, МПК (2009) G05B 13/00. Система управління процесом формування оптимальної рецептури харчових сумішей / Небогатова І.С., Трішин Ф.А., Валевська Л.О., Мардар М.Р.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001231; заявл. 08.02.2010; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.

45.  Пат. на корисну модель 52710 Україна, МПК (2009) В02В 1/00. Спосіб автоматичного управління процесом зволоження зерна / Павлов А.І., Кирилов В.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001268; заявл. 08.02.2010; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.

46.  Пат. на корисну модель 52711 Україна, МПК (2009) A21D 8/00. Спосіб автоматичного управління процесом випічки борошняних виробів / Горпиняк Ю.М., Хобін В.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001270; заявл. 08.02.2010; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.

47.  Пат. на корисну модель 52749 Україна, МПК (2009) A23N 15/00. Селективна дробарка / Гладушняк О.К., Федоренко І.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001893; заявл. 22.02.2010; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.

48.  Пат. на корисну модель 52750 Україна, МПК В07В 1/40 (2006.01). Привод розсійника / Архангельський Г.В. - № u201001916; заявл. 22.02.2010; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.

49.  Пат. на корисну модель 52937 Україна, МПК (2009) A22С 11/00. Спосіб виробництва сирокопчених ковбас / Віннікова Л.Г., Асауляк А.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201006525; заявл. 28.05.2010; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.

50.  Пат. на корисну модель 52976 Україна, МПК (2009) A23L 2/00. Спосіб автоматичного керування процесом виробництва томатної пасти / Вовченко В.С., Муратов В.Г.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u200913018; заявл. 14.12.2009; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

51.  Пат. на корисну модель 53004 Україна, МПК (2009) A21С 13/00. Спосіб автоматичного керування процесом розстійки тіста при виробництві хліба / Таран Є.Г., Левінський В.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001271; заявл. 08.02.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

52.  Пат. на корисну модель 53005 Україна, МПК (2009) F25B 49/02. Спосіб автоматичного керування температурою в холодильній камері холодильної установки / Левінський В.М., Васильченко М.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001273; заявл. 08.02.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

53.  Пат. на корисну модель 53006 Україна, МПК (2009) F25В 15/00. Спосіб автоматичного керування абсорбційними холодильними приладами / Хобін В.А., Тітлова О.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001276; заявл. 08.02.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

54.  Пат. на корисну модель 53007 Україна, МПК (2009) В02В 1/00. Спосіб автоматичного керування процесом сушіння крупи / Трішин Ф.А., Кириченко В.І.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001277; заявл. 08.02.2010, опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

55.  Пат. на корисну модель 53008 Україна, МПК (2009) A22С 11/00. Спосіб виробництва варено-копчених ковбас / Віннікова Л.Г., Асауляк А.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001280; заявл. 08.02.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

56.  Пат. на корисну модель 53026 Україна, МПК (2009) A21С 13/00. Спосіб автоматичного керування процесом остаточної розстійки тістових заготовок у розстійній шафі / Удодов В.О., Плєвє О.Г.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001994; заявл. 23.02.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

57.  Пат. на корисну модель 53048 Україна, МПК (2009) A23В 4/03. Спосіб автоматичного керування процесом сушіння ковбасних виробів у сушильній камері / Муратов В.Г., Голуб Є.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201002340; заявл. 02.03.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

58.  Пат. на корисну модель 53049 Україна, МПК (2009) A23L 1/212. Спосіб виробництва соусу для дитячого та профілактичного харчування / Верхівкер Я.Г., Борисова М.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201002342; заявл. 02.03.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

59.  Пат. на корисну модель 53050 Україна, МПК (2009) A23В 7/005. Спосіб автоматичного керування процесом стерилізації та охолодження фруктового пюре / Старічков В.І., Житар П.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201002345; заявл. 02.03.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

60.  Пат. на корисну модель 53052 Україна, МПК A23L 2/08 (2006.01). Спосіб автоматичного керування першим корпусом вакуум-випарної установки для виробництва томат-пасти / Бережной В.Ю., Старічков В.І.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201002349; заявл. 02.03.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

61.  Пат. на корисну модель 53053 Україна, МПК (2009) A23N 1/00. Спосіб автоматичного управління процесом пастеризації томатного соку / Марченко Є.В., Степанов М.Т.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201002352; заявл. 02.03.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

62.  Пат. на корисну модель 53054 Україна, МПК (2009) A23N 1/00. Спосіб автоматичного управління процесом пастеризації томатного соку / Скаковський Ю.М., Соколовський М.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201002353; заявл. 02.03.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

63.  Пат. на корисну модель 53233 Україна, МПК (2009) A21D 2/00, A21D 8/02. Композиція інгредієнтів для виробництва тіста прісного здобного / Трифонова Д.В., Салавеліс А.Д.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201004843; заявл. 22.04.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

64.  Пат. на корисну модель 53234 Україна, МПК (2009) G01N 33/02. Спосіб тест-визначення бензойної кислоти / Лівенцова О.О., Бельтюкова С.В., Теслюк О.І.; власники Одес. нац. акад. харч. технологій, Фіз-хім. ін-т ім. О.В. Богатського НАН України. - № u201004844; заявл. 22.04.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

65.  Пат. на корисну модель 53279 Україна, МПК (2009) A23L 1/182. Спосіб виробництва гречаної крупи / Моргун В.О., Донець А.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201007860; заявл. 26.06.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

66.  Пат. на корисну модель 53360 Україна, МПК (2009) A23L 1/212. Спосіб виробництва овоче-фруктових консервів / Верхівкер Я.Г., Бурдова Г.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201001993; заявл. 23.02.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

67.  Пат. на корисну модель 53375 Україна, МПК A23L 2/06 (2006.01). Спосіб автоматичного керування процесом термічної обробки томатного соку в пастеризаційно-охолоджувальній установці / Муратов В.Г., Борщ А.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201002350; заявл. 02.03.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

68.  Пат. на корисну модель 53376 Україна, МПК (2009) A23L 1/24. Соус червоний основний / Калугіна І.М., Москвічова О.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201002351; заявл. 02.03.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

69.  Пат. на корисну модель 53546 Україна, МПК A23L 2/04 (2006.01). Спосіб виробництва купажованого грушевого пюре / Безусов А.Т., Нікітчіна Т.І., Чебан В.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201004211; заявл. 12.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

70.  Пат. на корисну модель 53619 Україна, МПК (2009) A23L 3/00. Спосіб виробництва консервованих слив / Безусов А.Т., Черепова Н.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201004848; заявл. 22.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

71.  Пат. на корисну модель 53620 Україна, МПК (2009) A21D 15/00, А61К 36/02. Склад для виробництва хлібобулочних виробів із заморожених напівфабрикатів лікувально-профілактичного призначення / Солоницька І.В., Пшенишнюк Г.Ф., Студентова І.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201004849; заявл. 22.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

72.  Пат. на корисну модель 53621 Україна, МПК (2009) A23L 1/212. Спосіб виробництва концентрованої фруктово-овочевої м’якоті / Безусов А.Т., Міхеєва Н.М., Білоусова І.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201004850; заявл. 22.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

73.  Пат. на корисну модель 53631 Україна, МПК (2009) A23L 1/22. Композиція інгредієнтів для виробництва функціонального фруктового соку / Д’яконова А.К., Свинаренко М.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201005011; заявл. 26.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

74.  Пат. на корисну модель 53633 Україна, МПК (2009) A23L 1/22. Композиція інгредієнтів функціонального продукту для дитячого харчування / Д’яконова А.К., Свинаренко О.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201005014; заявл. 26.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

75.  Пат. на корисну модель 53635 Україна, МПК (2009) В02C 9/0. Спосіб автоматичного регулювання процесом дроблення зерна / Степанов М.Т., Турабоєв С.Х.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201005017; заявл. 26.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

76.  Пат. на корисну модель 53636 Україна, МПК (2009) А23C 3/00. Спосіб автоматичного керування процесом пастеризації молока / Баландін О.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201005018; заявл. 26.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

77.  Пат. на корисну модель 53643 Україна, МПК (2009) F26В 25/22. Спосіб автоматичного керування процесом сушіння зерна в шахтній зерносушарці / Сапаров В.В., Плєвє О.Г.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201005042; заявл. 26.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

78.  Пат. на корисну модель 54192 Україна, МПК (2009) G01N 33/00, C12G 1/00. Спосіб прогнозування схильності білих столових і шампанських виноматеріалів до кристалічних калієвих помутнінь / Гержикова В.Г., Щербина В.А., Гниломедова Н.В., Погорелов Д.Ю., Ткаченко О.Б., Ткаченко Д.П.; власник Нац. ін-т винограду і вина «Магарач». - № u201006316; заявл. 25.05.2010; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20.

79.  Пат. на корисну модель 54268 Україна, МПК (2009) F25B 49/02. Спосіб автоматичного керування температурою в холодильній камері холодильної установки судна / Левінський В.М., Левінський М.В.; власник Одес. нац. морська академія. - № u200913540; заявл. 25.12.2009, опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

80.  Пат. на корисну модель 54330 Україна, МПК (2009) С07Н 3/00. Спосіб виробництва галактуронових олігосахаридів / Безусов А.Т., Нікітчіна Т.І., Малькова М.Г.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201003876; заявл. 06.04.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

81.  Пат. на корисну модель 54334 Україна, МПК (2009) A23В 4/044. Спосіб одержання коптильної рідини / Бурдо О.Г, Сталімбовська Г.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201003939; заявл. 06.04.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

82.  Пат. на корисну модель 54353 Україна, МПК (2009) A22С 11/00. Спосіб виробництва варених ковбас / Віннікова Л.Г., Стинга Л.М., Асауляк А.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201004205; заявл. 12.04.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

83.  Пат. на корисну модель 54413 Україна, МПК (2009) F04B 9/00. Гідравлічна помпа / Амбарцумянц Р.В., Амбарцумянц К.Р.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201004768; заявл. 21.04.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

84.  Пат. на корисну модель 54418 Україна, МПК (2009) А22С 11/00. Спосіб виробництва сирокопченого балику / Віннікова Л.Г., Дубатовка Г.В., Асауляк А.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201004834; заявл. 22.04.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

85.  Пат. на корисну модель 54419 Україна, МПК (2009) A23L 1/39, A23L 1/212. Спосіб отримання соусу червоного основного / Новічкова Т.П., Базутова І.Б.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201004836; заявл. 22.04.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

86.  Пат. на корисну модель 54420 Україна, МПК (2009) A23L 1/314, A23L 1/39. Спосіб виробництва соусу-дресингу / Тележенко Л.М., Жмудь А.В., Шевченко О.Г.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201004839; заявл. 22.04.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

87.  Пат. на корисну модель 54421 Україна, МПК (2009) A21D 8/02. Спосіб виробництва зернового хліба / Пшенишнюк Г.Ф., Макарова О.В., Іванова Г.С., Ширалієва А.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201004840; заявл. 22.04.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

88.  Пат. на корисну модель 54422 Україна, МПК (2009) A61К 36/00, G01N 21/77. Спосіб визначення катехінів / Бельтюкова С.В., Бичкова Г.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201004847; заявл. 22.04.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

89.  Пат. на корисну модель 54484 Україна, МПК (2009) A23L 2/00. Напій «Бадьорість» функціонального призначення / Біленька І.Р., Кравченко Я.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201005919; заявл. 17.05.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

90.  Пат. на корисну модель 54607 Україна, МПК (2009) A23C 23/00. Кисломолочний десертний продукт / Соломон А.М., Власенко В.В., Д’яконова А.К.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201010363; заявл. 25.08.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

91.  Пат. на корисну модель 54830 Україна, МПК (2009) A23L 1/212. Топінамбурово-морквяна паста функціонального призначення / Біленька І.Р., Буланша Н.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201006301; заявл. 25.05.2010; опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22.

92.  Пат. на корисну модель 55561 Україна, МПК A61К 8/97 (2006.01). Зубний еліксир / Левицький А.П., Дєньга А.Е., Селіванська І.О., Тіщенко Т.Л.; власник Держ. установа «Ін-т стоматології акад. мед. наук України». - № u201012410; заявл. 21.10.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23.

93.  Пат. на корисну модель 55636 Україна, МПК – 2011.01 А21D 8/02. Композиція інгредієнтів для виробництва пампушок / Бондарєва Г.Б., Іваніченко В.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201004759; заявл. 21.04.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

94.  Пат. на корисну модель 55637 Україна, МПК (2009) А21D 8/02. Композиція інгредієнтів для виробництва пампушок / Бондарєва Г.Б., Іваніченко В.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201004760; заявл. 21.04.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

95.  Пат. на корисну модель 55651 Україна, МПК (2009) A23L 1/314. Спосіб виробництва пряно-ароматичного соусу-дресингу / Тележенко Л.М., Жмудь А.В., Деревенко О.Ф.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201005390; заявл. 05.05.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

96.  Пат. на корисну модель 55700 Україна, МПК A21D 13/08 (2006.01). Спосіб одержання β-глюканвмісного концентрату / Капрельянц Л.В., Шунько Г.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201006267; заявл. 25.05.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

97.  Пат. на корисну модель 55702 Україна, МПК A23С 9/123 (2006.01). Спосіб виробництва лікувально-профілактичного напою / Кушнір Н.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201006270; заявл. 25.05.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

98.  Пат. на корисну модель 55716 Україна, МПК (2009) С12С 11/00. Спосіб виробництва пива / Дідух Г.В., Фесенко О.В., Максимчук Н.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201006374; заявл. 25.05.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

99.  Пат. на корисну модель 55719 Україна, МПК (2009) A23С 9/00. Композиція для виробництва молочних продуктів з профілактичними властивостями / Дідух Г.В., Калаянова В.В., Поливяна Е.Е.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201006389; заявл. 25.05.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

100.  Пат. на корисну модель 55720 Україна, МПК (2009) A23L 2/00. Спосіб виробництва відновлених нектарів з м’якоттю / Верхівкер Я.Г., Шалигіна К.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201006391; заявл. 25.05.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

101.  Пат. на корисну модель 55721 Україна, МПК (2009) A23L 1/212. Швидкозаморожений яблучний десерт / Тележенко Л.М., Паскал Ю.Г.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201006393; заявл. 25.05.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

102.  Пат. на корисну модель 55804 Україна, МПК (2009) F16D 13/00. Відцентрова фрикційна муфта / Амбарцумянц Р.В., Делі І.І.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201007363; заявл. 14.06.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

103.  Пат. на корисну модель 55823 Україна, МПК (2009) B01D 3/42. Спосіб автоматичного керування процесом ректифікації триколонної брагоректифікаційної установки непрямої дії / Щелчков О.В., Воінова С.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201007476; заявл. 15.06.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

104.  Пат. на корисну модель 55847 Україна, МПК A21D 13/08 (2006.01). Композиція бісквітного напівфабрикату / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Котузаки О.М., Капетула С.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201007785; заявл. 21.06.2010; опубл. 27.12.2010, бюл. № 24.

 

Патенты Российской Федерации

 

1.  Пат. на изобретение 2380626 Российская Федерация, МПК F25D 13/00 (2006.01), F25D 16/00 (2006.01), F25D 19/02 (2006.01), F25D 19/04 (2006.01). Холодильная камера / Титлов А.С., Ильиных В.В., Кишкин А.А.; патентообладатель СибГАУ. - № 2008124508/06; заявл. 16.06.2008; опубл. 27.01.2010.

2.  Пат. на полезную модель 94317 Российская Федерация, МПК F25B 15/00 (2006.01). Абсорбционный холодильник / Ильиных В.В., Титлов А.С., Патюков С.Д., Кишкин А.А.; патентообладатель СибГАУ. - № 2009147760/22; заявл. 22.12.2009; опубл. 20.05.2010.