Науково-технічна бібліотека

Одеської національної академії харчових технологій

Розташування
Нові надходження
Видання бібліотеки
Енциклопедія вчених
Корисні посилання
Замовлення літератури
КЦВ ОНАХТ
ONAFT4Ref
Зараз на сайті: 80
Сьогодні: 319
Вчора: 485
На поточному тижні: 804
На минулому тижні: 2545
У поточному місяці: 7915
У минулому місяці: 14494
Всього: 509539

ПАТЕНТИ ОНАХТ

 

2016

 

Патенти на винахід

 

1. Пат. на винахід 110734 Україна, МПК A61K 36/06 (2006.01), B01D 11/02 (2006.01), A23L 29/30 (2016.01). Cпосіб одержання функціональної добавки та водорозчинних полісахаридів / Черно Н.К., Озоліна С.О.,  Нікітіна О.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № а2014 05456; заявл. 22.05.2014; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.

2. Пат. на винахід 111266 Україна, МПК (2016.01) C12N 15/11 (2006.01), C12Q 1/04 (2006.01), C12Q 1/68 (2006.01), C12R1/145 (2006.01), C12N 1/00. Спосіб визначення Сlostridium perfringens в харчових продуктах / Сава В.М., Пилипенко Л.М., Пилипенко І.В. – № а2014 09534; заявл. 29.08.2014; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.

3. Пат. на винахід 111387 Україна, МПК F25B 15/10 (2006.01). Спосіб управління абсорбційним холодильним приладом / Тітлов О.С., Іщенко І.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № а2014 06025; заявл. 02.06.2014; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

4. Пат. на винахід 111699 Україна, МПК A23B 4/22 (2006.01), A23B 4/10 (2006.01), C12R 1/25 (2006.01), A23L 3/3463 (2006.01). Спосіб захисту м’яса і м’ясопродуктів / Віннікова Л.Г., Кишеня А.В., Ямборко Г.В., Ліманська Н.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № а2015 12711; заявл. 22.12.2015; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10.

5. Пат. на винахід 112127 Україна, МПК (2016.01) F24F 5/00, G05D 23/01 (2006.01), G05D 22/02 (2006.01), G05D 3/12 (2006.01). Спосіб автоматичного регулювання параметрів мікроклімату в приміщенні / Муратов В.Г., Ананський Д.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № а2015 01073; заявл. 10.02.2015; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14.

6. Пат. на винахід 112209 Україна, МПК (2016.01) F25B 9/00, F25B 7/00. Cпосіб роботи низькотемпературної каскадної холодильної установки / Русов Є.Х., Гоголь М.І., Желязко Ф.С., Гоголь О.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № а2014 06619; заявл. 13.06.2014; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15.

7. Пат. на винахід 112665 Україна, МПК H01F 27/34 (2006.01), H01F 30/16 (2006/01), H01F 30/06 (2006.01), H01F 27/30 (2006.01), H01F 27/28 (2006.01). Ємнісний трансформатор / Кудря В.Г., Кудря С.П.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № а2014 06626; заявл. 13.06.2014; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

8. Пат. на винахід 112882 Україна, МПК E03B 3/28 (2006.01). Установка для одержання прісної води із повітря в період інсоляції / Притула В.В., Русов Є.Х., Гоголь М.І., Желязко Ф.С., Гоголь О.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № а2014 06620; заявл. 13.06.2014; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

 

Патенти на корисну модель

9. Пат. на корисну модель 103944 Україна, МПК A23L 1/317 (2006.01). Композиція інгредієнтів для виробництва варених ковбас / Поварова Н.М., Єгорова А.В., Мельник Л.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 05781; заявл. 12.06.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.

10. Пат. на корисну модель 103945 Україна, МПК A21D 8/02 (2006.01). Композиція інгредієнтів для виробництва пшеничного хліба / Гулько Г.В., Лебеденко Т.Є., Кожевнікова В.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 05785; заявл. 12.06.2015; опубл. 12.01.2016,  Бюл. № 1.

11. Пат. на корисну модель 103946 Україна, МПК A21D 2/36 (2006.01), A21D 8/02 (2006.01). Композиція інгредієнтів для виробництва пшеничного хліба / Гулько Г.В., Лебеденко Т.Є., Кожевнікова В.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 05786; заявл. 12.06.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.

12. Пат. на корисну модель 103947 Україна, МПК A21D 2/36 (2006.01), A21D 8/02 (2006.01). Спосіб виробництва хлібобулочних виробів із замороженого тіста / Солоницька І.В., Пшенишнюк Г.Ф., Мальков Р.Ю.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 05787; заявл. 12.06.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.

13. Пат. на корисну модель 103960 Україна, МПК (2015.01) C12G 1/00. Спосіб виробництва молодого столового сухого білого виноградного вина «Таїровська прем’єра» / Власов В.В., Герус Л.В., Ткаченко О.Б., Тринкаль О.В., Пашковський О.І., Салій О.В.; власник Нац. наук. центр «Ін-т виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» Нац. акад. аграр. наук України. – № u2015 05890; заявл. 15.06.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.

14. Пат. на корисну модель 104104 Україна, МПК (2015.01) F16H 21/00, F16H 21/18 (2006.01). Механізм прямолінійного переміщення точки / Амбарцумянц Р.В., Амбарцумянц Р.Р. – № u2015 06943; заявл. 13.07.2015; опубл. 12.01.16, Бюл. № 1.

15. Пат. на корисну модель 104558 Україна, МПК A23B 7/12 (2006.01), A23L 2/14 (2006.01). Спосіб виробництва капустяного соку / Палвашова Г.І., Магарь С.А.; власник Одес. нац акад. харч. технологій. – № u2015 06826; заявл. 10.07.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.

16. Пат. на корисну модель 104559Україна, МПК A21D 8/02 (2006.01). Композиція інгредієнтів для виробництва житньо-пшеничного хліба / Пшенишнюк Г.Ф., Шевчук Н.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 06827; заявл. 10.07.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.

17. Пат. на корисну модель 104561 Україна, МПК A21D 8/02 (2006.01). Композиція інгредієнтів для виробництва житньо-пшеничного хліба / Пшенишнюк Г.Ф., Шевчук Н.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 06829; заявл. 10.07.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.

18. Пат. на корисну модель 104661 Україна, МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 2/38 (2006.01). Композиція інгредієнтів для приготування житньо-пшеничного хліба / Лебеденко Т.Є., Кожевнікова В.О., Нікулін А.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07960; заявл. 10.08.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.

19. Пат. на корисну модель 104665 Україна, МПК A23L 7/10 (2016.01), A23L 7/143 (2016.01). Спосіб виробництва пластівців з полби / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Жара М.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07975; заявл. 10.08.2015; опубл. 10.02.2016,  Бюл. № 3.

20. Пат. на корисну модель 104850 Україна, МПК (2016.01) A23N 15/00, B02C 19/20 (2006.01). Універсальна протиральна машина / Гладушняк О.К., Всеволодов О.М., Гладушняк О.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07382; заявл. 23.07.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

21. Пат. на корисну модель 104851 Україна, МПК (2016.01) F25J 3/00. Спосіб одержання дрібнодисперсного кристалічного льоду / Когут В.О., Бутовський Є.Д., Стоянов П.Ф., Хмельнюк М.Г.;власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07383; заявл. 23.07.2015; опубл. 25.02.2016,  Бюл. № 4.

22. Пат. на корисну модель 104852 Україна, МПК (2016.01) F25J 3/00. Установка для одержання дрібнодисперсного кристалічного льоду / Когут В.О., Бутовський Є.Д., Стоянов П.Ф., Хмельнюк М.Г.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07384; заявл. 23.07.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

23. Пат. на корисну модель 104853 Україна, МПК E03B 3/28 (2006.01), F25B 15/10 (2006.01). Установка для одержання води з атмосферного повітря / Василів О.Б., Тітлов О.С., Осадчук Є.О., Кузаконь В.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07385; заявл. 23.07.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

24. Пат на корисну модель 104854 Україна, МПК E23B 3/28 (2006.01), F25B 15/10 (2006.01). Спосіб одержання води з атмосферного повітря / Василів О.Б., Тітлов О.С., Осадчук Є.О., Кузаконь В.М.; власник Одес. нац. акад. харч. технодлогій. – № u2015 07386; заявл. 23.07.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

25. Пат. на корисну модель 104892 Україна, МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 2/36 (2006.01). Композиція інгредієнтів для приготування пшеничного хліба / Нікулін А.С., Лебеденко Т.Є., Кожевнікова В.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07924; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

26. Пат. на корисну модель 104893 Україна, МПК G01N 33/02 (2006.01). Спосіб кількісного визначення загального вмісту гірких речовин у хмелі / Бельтюкова С.В., Чередниченко Є.В., Теслюк О.І., Бойченко В.Д.; власники Одес. нац. акад. харч. технологій, Фіз.-хім. ін-т ім. О.В. Богатського НАН України. – № u2015 07925; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

27. Пат. на корисну модель 104894 Україна, МПК A23N 12/08 (2006.01), F26B 25/22 (2006.01). Спосіб автоматичного керування процесом сушіння овочів у конвеєрній сушарці / Нанієв В.М., Хобін В.А.; власник Одес. нац акад. харч. технологій. – № u2015 07927; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

28. Пат. на корисну модель 104895 Україна, МПК A21D 13/08 (2006.01). Композиція інгредієнтів для галет зі зниженим вмістом цукру / Іоргачова К.Г., Гордієнко Л.В., Макарова О.В., Хвостенко К.В., Приз І.В.; власн. Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07932; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

29. Пат. на корисну модель 104901 Україна, МПК A23L 7/196 (2016.01). Спосіб виробництва ячмінної крупи / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07976; заявл. 23.09.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

30. Пат. на корисну модель 105066 Україна, МПК (2016.01) A23L 13/00. Паштет м’ясний запечений / Топчій О.А., Котляр Є.О., Пащенко О.В., Федоренко Д.В.; власник Нац. ун-т харч. технологій. – № u2015 03903; заявл. 23.04.2015; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5.

31. Пат. на корисну модель 106174 Україна, МПК A23K 10/30 (2016.01), A23K 40/25 (2016.01). Спосіб виробництва кормової добавки / Єгоров Б.В., Цюндик О.Г.; власник Одес. нац акад. харч. технологій. – № u2015 07381; заявл. 23.07.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

Па32. Пат. на корисну модель 106182 Україна, МПК (2016.01) В02В 1/00. Спосіб підготовки полби до переробки / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Жара М.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07913; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

33. Пат. на корисну модель 106183 Україна, МПК (2016.01) A23L 7/117 (2016.01), A23L 11/00. Спосіб виробництва пластівців з нуту / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Шутенко Є.І.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07914; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

34. Пат. на корисну модель 106185 Україна, МПК (2016.01) B03B 7/00, B03C 7/00, A23L 7/10 (2016.01). Спосіб підготовки зерна ячменю до переробки / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07916; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

35. Пат. на корисну модель 106186 Україна, МПК (2016.01) A23L 2/00. Композиція інгредієнтів для приготування діабетичного напою «Марант» / Нападовська М.С., Краснобока А.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07917; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.04.2016,  Бюл. № 8.

36. Пат. на корисну модель 106188 Україна, МПК A23L 7/10 (2016.01). Спосіб виробництва ячмінної крупи / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07919; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

37. Пат. на корисну модель 106189 Україна, МПК (2016.01) A23N 17/00, A23P 30/20 (2016.01). Спосіб автоматичного управління процесом експандування і екструдування комбікормів / Шебалдін В.А., Хобін В.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07920; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

38. Пат. на корисну модель 106190 Україна, МПК (2016.01) A23L 2/00. Спосіб приготування напоїв для спортсменів та осіб з підвищеними фізичними навантаженнями / Коваленко О.О., Коваленко І.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 07921; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

39. Пат. на корисну модель 106191 Україна, МПК A21D 8/06 (2006.01). Спосіб виробництва хлібобулочних виробів / Солоницька І.В., Пшенишнюк Г.Ф., Коцюк І.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. –  № u2015 07922; заявл. 10.08.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

40. Пат. на корисну модель 106231 Україна, МПК (2016.01) A61G 5/00, A61G 5/06 (2006.01). Крісло-коляска / Амбарцумянц Р.В., Горкавенко Є.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 08777; заявл. 11.09.2015, опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

41. Пат. на корисну модель 106305 Україна, МПК (2016.01) C05G 5/00. Спосіб кондиціонування гранульованих мінеральних добрив / Лагутін А.Ю., Гоголь М.І., Желіба Ю.О., Чічелов В.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 09543; заявл. 05.10.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

42. Пат. на корисну модель 106437 Україна, МПК (2016.01) G01N 30/00, G01N 33/02 (2006.01). Спосіб кількісного визначення глутамату натрію / Бельтюкова С.В., Малинка О.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 10650; заявл. 02.11.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

43. Пат. на корисну модель 106438 Україна, МПК (2016.01) B02B 3/00, B07B 1/00. Спосіб виробництва круп з полби / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Жара М.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 10651; заявл. 02.11.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

44. Пат. на корисну модель 106439 Україна, МПК (2016.01) A23C 21/00. Композиція інгредієнтів для сироваткового напою / Верхівкер Я.Г., Битківська М.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 10653; заявл. 02.11.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

45. Пат. на корисну модель 106690 Україна, МПК A61P 17/02 (2006.01), A61K 31/545 (2006.01). Спосіб отримання білкового препарату для лікування трофічних виразок і ран тривалого загоєння / Луцюк В.А., Мороз Т.Д., Клейман Т.Я., Капрельянц Л.В., Шпирко Т.В.; власник Луцюк В.А. – № u2015 07492; заявл. 27.07.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9.

46. Пат. на корисну модель 107315 Україна, МПК (2016.01) G06F 17/00, G08B 23/00. Система автоматизованого контролю безпеки виробництв / Бочковський А.П., Сапожнікова Н.Ю. – № u2015 13055; заявл. 29.12.2015; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10.

47. Пат. на корисну модель 107424 Україна, МПК (2016.01) A23K 10/00. Спосіб виробництва кормової добавки для великої рогатої худоби         / Єгоров Б.В., Могилянський М.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 10652; заявл. 02.11.2015; опубл. 10.06.2016, Бюл. № 11.

48. Пат. на корисну модель 107734 Україна, МПК (2016.01) F24H 9/00. Пристрій для нагрівання харчових рідин / Бурдо О.Г., Безбах І.В., Зиков О.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 11447; заявл. 20.11.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

49. Пат. на корисну модель 107735 Україна, МПК (2016.01) F26B 3/00, F26B 17/00. Пристрій для сушіння харчових дисперсних продуктів / Бурдо О.Г., Безбах І.В., Зиков О.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 11448; заявл. 20.11.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

50. Пат. на корисну модель 107736 Україна, МПК F26B 17/18 (2006.01). Пристрій для випарювання харчових рідин / Бурдо О.Г., Безбах І.В., Зиков О.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 11449; заявл. 20.11.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

51. Пат. на корисну модель 107737 Україна, МПК (2016.01) F16H 21/00. Механізм відтворення кардіоїди / Амбарцумянц Р.В., Амбарцумянц Р.Р.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 11450; заявл. 20.11.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

52. Пат. на корисну модель 107738 Україна, МПК C12N 1/20 (2006.01). Композиція інгредієнтів для культивування бактерій роду Bifidobacterium / Капрельянц Л.В., Труфкаті Л.В., Крупицька Л.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 11451; заявл. 29.01.2016; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

53. Пат. на корисну модель 107771 Україна, МПК (2016.01) A23L 13/60 (2016.01), A22C 5/00. Спосіб корегування властивостей м’яса з пороком автолізу PSE / Віннікова Л.Г., Пронькіна К.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 11685; заявл. 26.11.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

54. Пат. на корисну модель 107772 Україна, МПК (2016.01) A23K 10/00, B02C 7/00. Спосіб одержання препарату ксилоолігосахаридів / Капрельянц Л.В., Журлова О.Д.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 11687; заявл. 26.11.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

55. Пат. на корисну модель 107906 Україна, МПК G01N 33/03 (2006.01). Спосіб визначення кислотного числа / Котляр Є.О., Топчій О.А., Ткаченко Н.А., Севастьянова О.В., Маковська Т.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 12837; заявл. 25.12.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

56 Пат. на корисну модель 107941 Україна, МПК (2016.01) C05G 5/00, B01J 2/00. Система кондиціонування гранульованих мінеральних добрив / Лагутін А.Ю., Гоголь М.І., Желіба Ю.О., Чічелов В.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 13059; заявл. 29.12.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

57. Пат. на корисну модель 107942 Україна, МПК (2016.01) B01J 2/00, C05G 5/00. Система кондиціонування гранульованих мінеральних добрив / Лагутін А.Ю., Гоголь М.І., Желіба Ю.О., Чічелов В.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 13060; заявл. 29.12.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

58. Пат. на корисну модель 108164 Україна, МПК (2016.01) F16H 29/00. Планетарно-важільний механізм пілігримового руху / Амбарцумянц Р.В., Тутаєв С.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 12077; заявл. 07.12.2015; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13.

59. Пат. на корисну модель 108165 Україна, МПК (2016.01) A23L 2/00. Композиція інгредієнтів для приготування соусу молочного «Мушкетер» / Дзюба Н.А., Копитова В.С., Басараб В.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 12078; заявл. 07.12.2015; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13.

60. Пат. на корисну модель 108217 Україна, МПК A21D 13/08 (2006.01). Композиція інгредієнтів для приготування вафельних листів / Іоргачова К.Г., Макарова О.В., Фатєєва А.С., Алексєєва К.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 12843; заявл. 25.12.2015; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13.

61. Пат. на корисну модель 108228 Україна, МПК (2016.01) A23G 9/00. Композиція інгредієнтів для приготування сорбету / Дишкантюк О.В., Калугіна Ю.Г.; власник Одес. нац. аад. харч. технологій. – № u2015 13011; заявл. 29.12.2015; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13.

62. Пат. на корисну модель 108275 Україна, МПК F16D 41/02 (2006.01). Механізм вільного ходу / Амбарцумянц Р.В., Ромашкевич С.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 00416; заявл. 18.01.2016; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13.

63. Пат. на корисну модель 108500 Україна, МПК (2016.01) A21D 13/00. Композиція інгредієнтів для приготування бісквітно-збивного печива / Котузакі О.М., Коваль А.О., Лейбак У.М., Гончарук К.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 12075; заявл. 07.12.2015; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14.

64. Пат. на корисну модель 108602 Україна, МПК (2016.01) A23L 2/00, A23L 2/39 (2006.01). Спосіб приготування овочевих цукатів з коренеплоду / Біленька І.Р., Голінська Я.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 00377; заявл. 18.01.2016; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14.

65. Пат. на корисну модель 108603 Україна, МПК A21D 8/02 (2006.01). Композиція інгредієнтів для виробництва хліба пшеничного / Пшенишнюк Г.Ф., Іванова Г.С., Музиченко А.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 00379; заявл 18.01.2016; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14.

66. Пат. на корисну модель 108605 Україна, МПК A23L 2/02 (2006.01). Спосіб приготування овочевого желе «Пікантне» / Біленька І.Р., Голінська Я.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 00382; заявл. 18.01.2016; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14.

67. Пат. на корисну модель 108607 Україна, МПК (2016.01) F22B 35/00, F23N 1/00. Спосіб автоматичного керування, контролю, захисту і сигналізації котлоагрегату / Скаковський Ю.М., Бабков А.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 00386; заявл. 18.01.2016; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14.

68. Пат. на корисну модель 108608 Україна, МПК (2016.01) B65D 17/00, B65D 51/24 (2006.01). Консервна банка / Дроздов О.І., Клімова В.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 00389; заявл. 18.01.2016; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14.

69. Пат. на корисну модель 108609 Україна, МПК A23G 3/50 (2006.01), A21D 13/08 (2006.01). Композиція інгредієнтів для виробництва жирової начинки для вафель / Коркач Г.В., Кушнір Ю.Р.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 00394; заявл. 18.01.2016; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14.

70. Пат. на корисну модель 108994 Україна, МПК (2016.01) A22C 11/00. Спосіб виготовлення виробу з курячого м’яса / Солецька А.Д., Віннікова Л.Г., Красота А.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 00743; заявл. 01.02.2016; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15.

71. Пат. на корисну модель 109015 Україна, МПК A23L 27/60 (2016.01), A23L 33/20 (2016.01). Спосіб виробництва низькокалорійного майонезу / Маковська Т.В., Ткаченко Н.А.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 01008; заявл. 08.02.2016; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15.

72. Пат. на корисну модель 109016 Україна, МПК A23L 27/60 (2016.01). Композиція інгредієнтів для приготування низькокалорійного майонезу / Ткаченко Н.А., Маковська Т.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 01009; заявл. 08.02.2016; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15.

73. Пат. на корисну модель 109261 Україна, МПК (2016.01) A61K 36/18 (2006.01), A61P 3/00. Спосіб одержання дієтичної добавки з антиліполітичною активністю / Черно Н.К., Озоліна С.О., Нікітіна О.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2015 13008; заявл. 29.12.2015; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16.

74. Пат. на корисну модель 110310 Україна, МПК (2016.01) C12C 12/00, C12C 5/02 (2006.01). Спосіб виготовлення ферментованого напою / Омельчук С.В., Прибильський В.Л., Мельник І.В., Куриленко Ю.М.; власник Черкас. держ. технол. ун-т. –№ u2016 01609; заявл. 22.02.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

75. Пат. на корисну модель 110446 Україна, МПК (2016.01) A23L 7/00, B02B 3/00. Спосіб виробництва плющеної крупи / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03573; заявл. 04.04.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

76. Пат. на корисну модель 110447 Україна, МПК (2016.01) B02B 1/00, B07B 1/00. Спосіб підготовки вівса до переробки / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Гулавський В.Т.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03575; заявл 04.04.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

77. Пат. на корисну модель 110458 Україна, МПК (2016.01) B02B 1/00, B07B 1/00, B07B 4/00. Спосіб підготовки пшениці до переробки / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03621; заявл. 05.04.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

78. Пат. на корисну модель 110459 Україна, МПК (2016.01) B02B 1/00, B07B 1/00. Спосіб підготовки нуту до переробки / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03622; заявл. 05.04.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

79. Пат. на корисну модель 110460 Україна, МПК A23L 7/10 (2016.01), A23L 7/17 (2016.01), A23P 30/20 (2016.01). Спосіб виробництва екструдованого зернового продукту / Овсянникова Л.К., Валевська  Л.О., Орлова С.С., Юрковська В.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03625; заявл. 05.04.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

80. Пат. на корисну модель 110461 Україна, МПК B02B 3/14 (2006.01). Спосіб виробництва борошна з вівса / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Гулавський В.Т.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03627; заявл. 05.04.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

81. Пат. на корисну модель 110462 Україна, МПК (2016.01) A23L 7/00, B02B 3/00. Спосіб виробництва крупи з вівса / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Гулавський В.Т.; власник Одес. нац. акад. хар. технологій. – № u2016 03628; заявл. 05.04.2016; опубл.10.10.2016, Бюл. № 19.

82. Пат. на корисну модель 111204 Україна, МПК (2016.01) B29B 11/00. Спосіб захисту м’яса і м’ясопродуктів / Віннікова Л.Г., Кишеня А.В., Ямборко Г.В., Ліманська Н.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 02867; заявл. 22.03.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

83. Пат. на корисну модель 111205 Україна, МПК A23C 9/13 (2006.01). Композиція інгредієнтів для приготування млинців з начинкою / Калугіна І.М., Новік Ю.П.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 02868; заявл. 22.03.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

84. Пат. на корисну модель 111251 Україна, МПК C23N 1/20 (2006.01), A23C 9/12 (2006.01). Спосіб одержання пробіотичної селеновмісної добавки / Капрельянц Л.В., Трегуб Н.С.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03423; заявл. 04.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

85. Пат. на корисну модель 111254 Україна, МПК (2016.01) B02B 3/00. Спосіб виробництва борошна з ячменю / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Гулавський В.Т., Колесніченко С.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03447; заявл. 04.04.2016; опубл. 10.11.2016,  Бюл. № 21.

86. Пат. на корисну модель 111255 Україна, МПК (2016.01) A23L 7/00, B02C 4/00. Спосіб виробництва круп з ячменю / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О., Гулавський В.Т., Колесніченко С.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03451; заявл. 04.04.2016; опубл. 10.11.2016,  Бюл. № 21.

87. Пат. на корисну модель 111262 Україна, МПК (2016.01) B02B 3/00, B07B 1/00, A23N 15/10 (2006.01). Спосіб виробництва борошна з нуту    / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03487; заявл. 04.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

88. Пат. на корисну модель 111263 Україна, МПК (2016.01) B02B 1/00, B02B 3/14 (2006.01), B07B 1/00. Спосіб виробництва борошна з полби    / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03489; заявл. 04.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

89. Пат. на корисну модель 111264 Україна, МПК (2016.01) A23L 7/00, B02B 3/00. Спосіб виробництва крупи з пшениці / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03491; заявл. 04.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

90. Пат. на корисну модель 111266 Україна, МПК (2016.01) A23L 7/143 (2016.01), B02B 3/00. Спосіб виробництва пластівців з пшениці / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03496; заявл. 04.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

91. Пат. на корисну модель 111270 Україна, МПК (2016.01) A01G 17/00, A01C 1/00. Спосіб зберігання саджанців і чубуків винограду / Власов В.В., Кучер Г.М., Артюх М.М.; власник Нац. наук. центр «Ін-т виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» Нац. акад. аграр. наук України. – № u2016 03539; заявл. 04.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

92. Пат. на корисну модель 111274 Україна, МПК A23L 7/10 (2016.01), A23L 7/17 (2016.01), A23P 30/20 (2016.01). Спосіб виробництва екструдованого зернового продукту / Овсянникова Л.К., Валевська Л.О., Орлова С.С., Щербатюк С.І.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03603; заявл. 05.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

93. Пат. на корисну модель 111276 Україна, МПК (2016.01) A23L 7/00, B02B 3/00. Спосіб виробництва круп з нуту / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03605; заявл. 05.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

94. Пат. на корисну модель 111277 Україна, МПК (2016.01) A23L 7/00, B02B 3/00. Спосіб виробництва борошна з гороху / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О.; Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03611; заявл. 05.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

95. Пат. на корисну модель 111350 Україна, МПК G01N 21/79 (2006.01). Спосіб визначення концентрації полігексаметиленгуанідин-гідрохлориду у воді та забарвлених розчинах / Скубій Н.В., Стрікаленко Т.В., Шалигін О.В., Скубій М.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201604175; заявл. 15.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

96. Пат. на корисну модель 111381 Україна, МПК (2016.01) G01N 33/02 (2006.01), B01D 15/00. Спосіб кількісного визначення гірких речовин у пиві / Бельтюкова С.В., Чередниченко Є.В., Теслюк О.І., Лівенцова О.О.; власники Одес. нац. акад. харч. технологій, Фіз.-хім. ін-т ім. О.В. Богатського НАН України. – № u2016 04502; заявл. 22.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

97. Пат. на корисну модель 111416 Україна, МПК B04D 47/05 (2006.01), F23J 15/06 (2006.01). Пристрій для очистки димових газів від канцерогенних речовин / Когут В.О., Бушманов В.М., Бутовський Є.Д., Хмельнюк М.Г.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 04698; заявл. 26.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

98. Пат. на корисну модель 111418 Україна, МПК (2016.01) B01D 47/05 (2006.01), F23J 15/00. Спосіб очистки димових газів від канцерогенних речовин / Когут В.О., Бушманов В.М., Бутовський Є.Д., Хмельнюк М.Г.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 04701; заявл. 26.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

99. Пат. на корисну модель 111432 Україна, МПК A23K 10/30 (2016.01), A23K 10/37 (2016.01). Спосіб одержання кормової добавки / Крусір Г.В., Мадані М.М., Саввова К.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 04842; заявл. 29.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

100. Пат. на корисну модель 111958 Україна МПК C22C 9/04 (2006.01). Сплав на основі міді кольору золота / Білоножко А.В., Іванова Л.О., Косіцина Н.М. – № u2016 06253; заявл. 08.06.2016; опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22.

101. Пат. на корисну модель 112014 Україна, МПК B22C 7/02 (2006.01). Спосіб виготовлення комбіновано виплавленої моделі / Іванова Л.О., Помазенко М.О. – № u2016 06830; заявл. 22.06.2016; опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22.

102. Пат. на корисну модель 112017 Україна, МПК (2016.01) C03C 6/02 (2006.01), C04B 38/00. Сировинна суміш для одержання смарагду / Іванова Л.О., Помазенко М.О. – № u2016 06836; заявл. 22.06.2016; опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22.

103. Пат. на корисну модель 112114 Україна, МПК (2016.01) A23L 11/00, B02B 3/00, B07B 1/00, A23N 15/10 (2006.01). Спосіб виробництва пластівців з гороху / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 03493; заявл. 04.04.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

104. Пат. на корисну модель 112115 Україна, МПК (2016.01) A23L 7/143 (2016.01), B02B 3/00. Спосіб виробництва плющеної крупи / Соц С.М., Кустов І.О., Жигунов Д.О.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. –        № u2016 03498; заявл. 04.04.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

105. Пат. на корисну модель 112163 Україна, МПК (2016.01) F04B 9/00, F04C 2/00. Гідравлічна помпа / Амбарцумянц Р.В., Амбарцумянц К.Р.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 04828; заявл. 29.04.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

106. Пат. на корисну модель 112164 Україна, МПК G01N 33/14 (2006.01). Спосіб кількісного визначення цитрат-іонів у солодких безалкогольних напоях / Бельтюкова С.В., Малинка О.В., Бойченко В.Д.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 04840; заявл. 29.04.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

107. Пат. на корисну модель 112318 Україна, МПК (2016.01) G01N 33/00, G01N 33/14 (2006.01). Спосіб визначення ігристих властивостей вин / Желєзний В.П., Ткаченко О.Б., Древова С.С., Лозовський Т.Л., Нікулін А.Г.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 06464; заявл. 13.06.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

108. Пат. на корисну модель 112416 Україна, МПК (2016.01) A23L 33/00, B01D 11/02 (2006.01), A61K 36/06 (2006.01), A61P 3/00, A61K 131/00 (2006/01). Спосіб одержання дієтичної добавки з антиамілолітичною активністю / Черно Н.К., Озоліна С.О., Нікітіна О.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 07811; заявл. 15.07.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

109. Пат. на корисну модель 112417 Україна, МПК (2016.01) A23L 33/00, B01D 11/02 (2006.01), A61K 36/06 (2006.01), A61P 3/00, A61K 131/00 (2006.01). Спосіб одержання дієтичної добавки з антиліполітичною активністю / Черно Н.К., Озоліна С.О., Нікітіна О.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 07816; заявл. 15.07.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

110. Пат. на корисну модель 112418 Україна, МПК A23C 11/10 (2006.01). Спосіб одержання дієтичної добавки / Черно Н.К., Озоліна С.О., Нікітіна О.В.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 07818; заявл. 15.07.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

Па111. Пат. на корисну модель 112436 Україна, МПК A23L 21/10 (2016.01). Спосіб одержання желейного продукту / Безусов А.Т., Нікітчіна Т.І.; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u2016 09669; заявл. 19.09.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

112. Пат. на корисну модель 112684 Україна, МПК (2016.01) C03B 19/02 (2006.01), C03C 4/00. Спосіб лиття фасонних виробів з кольорового скла / Іванова Л.О., Помазенко М.О. – № u2016 06829; заявл. 22.06.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.

 

Патент Російської Федерації

 

113. Пат. 2584624 Российская Федерация, МПК F25J 3/02 (2006.01). Способ низкотемпературного разделения газовых смесей с отличающимися температурами конденсации компонентов / Бондаренко В.Л., Симоненко Ю.М.; патентообладатель Бондаренко В.Л. – № 2014142577/06, заявл. 22.10.2014; опубл. 20.05.2016, Бюл. № 14.