eONAFT

Бібліотечний фонд

Бібліотечний фонд

Последние добавления

 • ONAFT (Odessa Nat. Acad. of Food Technologies, 2017)
 • Швець, В.Т. (2017)
  Навчальний посібник присвячений викладенню основних методів математичної фізики, що широко використовуються при розв’язанні великої кількості практичних інженерних задач. В ньому широко використовуються спеціальні функції. ...
 • Егоров, Б.В.; Иванова, Л.А.; Котлик, С.В.; Єгоров, Б.В.; Іванова, Л.О.; Котлик, С.В. (2013)
  В учебном пособии впервые комплексно рассмотрены вопросы истории развития дизайна, описаны его основные стили, сложившиеся в различных странах, показана его связь с интеллектуальной собственностью, рассмотрены вопросы ...
 • Єгоров, Б.В.; Егоров, Б.В. (2011)
  У підручнику розглянуто роль, призначення та способи згодовування комбікормів, викладені дані щодо оцінки їх поживної цінності, наведено характеристику кормової сировини та розглянуто організацію виробництва комбікормів, ...
 • Єгоров, Б.В.; Кочетова, А.О.; Величко, Т.О.; Хоренжий, Н.В.; Сусло, В.В.; Ісламов, В.А.; Турпурова, Т.М.; Егоров, Б.В.; Кочетова, А.А.; Величко, Т.А.; Хоренжий, Н.В.; Сусло, В.В.; Исламов, В.А.; Турпурова, Т.М. (2013)
  У підручнику наведено основні положення організації технохімічного та технологічного контролю комбікормових виробництв, характеристика та вимоги до приймання, розміщення, зберігання і контролю сировини та готової продукції, ...
 • Киссе, А.И.; Цыбра, Н.Ф.; Ануфриев, Л.А.; Неустроев, Ю.Г.; Лазука, Е.Д.; Левковский, Б.К.; Соловей, А.А.; Ботика, Т.С.; Ангелов, Г.В. (2016)
  Книга «Многоликость духовной культуры человечества» подготовлена авторами, убежденными в том, что всестороннее знание религиозных культур и понимание духовного мира выступают теми ключевыми факторами, которые, не смотря ...
 • Плетюхов, Ю. Н.; Плетюхов, Ю. М.; Pletukhov, Yu.N. (ОТИПП, 1984)
  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.02 - Технология зерновых, бобовых, крупяных продуктов и комбикормов. В диссертационной работе разработана технология производства и ...
 • Муратов, В.Г.; Muratov, V.G. (2016)
  Навчальний посібник присвячений питанням сучасної метрології, що нерозривно пов’язана із стандартизацією і сертифікацією управлінням якістю та безпечністю харчових продуктів, вимірюванням параметрів технологічних процесів ...
 • Перевознюк, Л. С.; Perevoznyuk, L.S. (ОТИПП, 1984)
  Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.13.07 - Автоматическое управление и регулирование, управление технологическими процессами (промышленность). В диссертационной работе ...
 • Іванова, Л.О.; Соколова, О.П.; Иванова, Л.А.; Соколова, О.П.; Ivanova, L.O.; Sokolova, O.P. (2017)
  У навчальному посібнику представлено: зміст основних термінів, використовуваних в промисловому дизайні і дизайн-проектуванні; характеристики і оптимальні поєднання кольору в розробці дизайну технологічного устаткування; ...
 • Кириллов, В.Х.; Зуб, В.В.; Титлов, А.С.; Ширшков, А.К.; Кирилов, В.Х.; Зуб, В.В.; Тітлов, О.С.; Ширшков, О.К.; Kirillov, V.Kh.; Zub, V.V.; Titlov, A.S.; Shirshkov, A.K. (2016)
  В учебном пособии рассмотрены основные модели (закономерности) механических, гидродинамических, теплофизических, электромагнитных и некоторых биологических процессов и алгоритмы регрессионного моделирования. Для реализации ...
 • Редько, А.О.; Безродний, М.К.; Загорученко, М.В.; Ратушняк, Г.С.; Редько, О.Ф.; Хмельнюк, М.Г.; Редько, А.А.; Безродный, М.К.; Загорученко, М.В.; Ратушняк, Г.С.; Редько, А.Ф.; Хмельнюк, М.Г.; Redko, A.A.; Bezrodny, M.K.; Zagoruchenko, M.V.; Ratushnyak, G.S.; Redko, A.F.; Khmelnyuk, M.G. (2016)
  Значне розширення інженерного застосування процесів та техніки використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, утилізаційних енергетичних систем визначили необхідність поглибленої підготовки фахівців у цьому ...
 • Нгуен, В. Т.; Нгуєн, В. Т.; Nguyen, V.T. (ОТИПП, 1984)
  Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.18.13 - Технология консервированных пищевых продуктов. В диссертационной работе научно обосновано консервирование пищевых продуктов из ...
 • Хмельнюк, М.Г.; Яковлева, О.Ю.; Остапенко, О.В.; Khmelniuk, M.G.; Yakovleva, O.Yu.; Ostapenko, A.V. (2016)
  Енергоефективність - це найважливіша тема в сучасному конкурентоспроможному середовищі, як серед інженерів так і серед менеджерів. Підвищений інтерес до неї замовлений новими правилами та директивами для запобігання ...
 • Черняк, Г.А.; Ангелов, Г.В.; Коваленко, А.В.; Кириченко, И.А.; Левчук, В.В.; Неустроев, Ю.Г.; Паламарчук, В.В.; Chernyak, G.A.; Angelov, G.V.; Kovalenko, A.V.; Kirichenko, I.A.; Levchuk, V.V.; Neustroev, Yu.G.; Palamarchuk, V.V. (2017)
  Книга как научно-учебное пособие является одним из учебных направлений курсов «Основы педагогики и психологии» и «Социологии», которые являются обязательными для подготовки в вузах специалистов многих профилей. Сегодня ...
 • Яковенко, А.І.; Борта, А.В.; Яковенко, А.И.; Борта, А.В.; Yakovenko, A.I.; Borta, A.V. (2016)
  У навчальному посібнику наведено теоретичні основи, порядок проведення та оформлення документації з кількісно-якісного обліку зерна. Описи ведення обліку зерна на всіх етапах обробки від приймання до відпуску. Для ...
 • Тележенко, Л.М.; Дзюба, Н.А.; Кашкано, М.А.; Валевська, Л.О.; Тележенко, Л.Н.; Дзюба, Н.А.; Кашкано, М.А.; Валевская, Л.А.; Telezhenko, L.N.; Dziuba, N.A.; Kashkano, M.A.; Valevskaya, L.O. (2016)
  В навчальному посібнику доступно й послідовно розкрито сутність, функції, роль науки й наукових досліджень у суспільному житті. Розглянуто методологію й методи наукових досліджень, їх практичне застосування. До кожної теми ...
 • Назаренко, Ю.В.; Ткаченко, Н.А.; Nazarenko, Yu.V.; Tkachenko, N.A. (2016)
  Монографія присвячена науковому обґрунтуванню і удосконаленню технології сиру кисломолочного для дитячого харчування з подовженим терміном зберігання і зниженим алергенним впливом з використанням заквасок мезофільних ...
 • Зацерклянний, М.М.; Столевич, Т.Б.; Зацерклянний, О.М.; Зацерклянный, М.М.; Столевич, Т.Б.; Зацерклянный, А.М. (2017)
  У підручнику висвітлені процеси захисту атмосфери від викидів шкідливих речовин, гідросфери від скидів, літосфери від відходів, навколишнього середовища від енергетичних впливів. Підручник розрахований на студентів ...
 • Гриневецкий, С.Р.; Баранов, И.Г.; Тодорова, С.Н.; Левчук, В.В.; Стремядин, В.В.; Шувалов, С.Е.; Калашник, В.И.; Самокиш, В.П.; Ангелов, Г.В.; Гриневецький, С.Р.; Баранов, І.Г.; Тодорова, С.М.; Левчук, В.В.; Стремядін, В.В.; Шувалов, С.Є.; Калашник, В.І.; Самокиш, В.П.; Ангелов, Г.В. (2017)
  Сегодня, в период развития глобализации, открывающей пространство на мировые рынки и привлекающей в Украину инвестиции с Запада, хорошая репутация, или Goodwill - это ВСЕ для компании. Авторы призывают к активному участию ...

View more