eONAFT

Журнали ОНАХТ

Журнали ОНАХТ

Последние добавления

 • Ангелов, Г.В.; Стояно, О.А.; Ангєлов, Г.В.; Стояно, О.О.; Angelov, G.; Stoiano, O.А. (2016)
  Психологически грамотное управление персоналом способно стать мощной производительной силой, приносящей, в конечном итоге, финансовую прибыль. Поэтому проблемы лидерства и руководства представляются ключевыми для достижения ...
 • Самофатова, В.А.; Паньків, Ю.П.; Самофатова, В.А.; Панькив, Ю.П.; Samofatova, V.; Pankiv, Y. (2016)
  У статті розглянуто основні тенденції виробництва і споживання риби та рибної продукції в Україні. Під час проведення аналізу були визначені основні проблемні моменти функціонування рибопереробних підприємств України. ...
 • Каламан, О.Б.; Молчановська, А.С.; Каламан, О.Б.; Молчановская, А.С.; Kalaman, O.; Molchanovska, A. (2016)
  Розглянуті сучасні проблеми та тенденції світового та українського ринків продукції виноробства. Показані зміни площ виноградних насаджень у світі. Виділені та проаналізовані нові лідери в світовій виноробній галузі. ...
 • Іванченкова, Л.В.; Ткачук, Г.О.; Скляр, Л.Б.; Иванченкова, Л.В.; Ткачук, Г.А.; Скляр Л.Б.; Ivanchenkova, L.; Tkachuk, G.; Sklyar, L. (2016)
  В даній статті виділено напрями організації експертних досліджень на підприємстві. Узагальнено інформацію щодо видів експертиз для ідентифікації фінансово-економічних правопорушень з визначенням очікуваного ...
 • Мартиновський, В.С.; Бурага, Л.С.; Мартыновский, В.С.; Бурага, Л.С.; Martynovsky, V.; Buraha, L. (2016)
  Статтю присвячено дослідженню ефективності банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. Проаналізовано кількість та якість наданих кредитів суб’єктам господарювання; розглянуто суми наданих кредитів в ...
 • Агеєва, І.М.; Небеснюк, Ю.В.; Агеева, И.Н.; Небеснюк, Ю.В.; Ageieva, I.; Nebesnyuk, Y. (2016)
  В даній статті розглянуті теоретико-методичні основи щодо вдосконалення стратегічного управління у виноробній галузі України. У зв’язку з помилками, яки були допущені в аграрній політиці України, виноградарство із ...
 • Коверга, А.В.; Буренко, Ю.О.; Крупіца, І.В.; Коверга, А.В.; Буренко, Ю.О.; Крупица, И.В.; Koverga, A.; Burenko, U.; Krupitsa, I. (2016)
  У статті запропоновано ресурсний підхід як основа реалізації функціональних стратегій підприємств харчової промисловості. На основі мікроекономічної теорії розроблені критерії та послідовність реалізації функціональних ...
 • Дойчева, К.С.; Васьковська, К.О.; Пчелянська, Г.Б.; Дойчева, К.С.; Васьковская, К.А.; Пчелянская, Г.Б.; Doycheva, K.; Vaskovska, K.; Pchelyanskaya, G. (2016)
  В статті розглянуто сутність та теоретичні основи комплексних систем управління підприємства. Здійснено аналіз концептуальних підходів щодо оцінювання ефективності - EVA (Economic Value Added, EVA). Запропоновано показник ...
 • Баранюк, Х.О.; Баранюк, К.А.; Baraniuk, K. (2016)
  В статті було розглянуто сутність категорії «конкурентоспроможність», яка представлена в публікаціях вітчизняних та іноземних вчених, об’єктів та рівнів дослідження, при дослідженні зроблено акцент саме на «конкурентос ...
 • Ткачук, Т.I.; Павленко, Г.М.; Ткачук, Т.И.; Павленко, А.М.; Tkachuk, T.; Pavlenko, G. (2016)
  В статті розглянуто роль i значення переробної та зберігаючої галузей в забезпеченні продовольчої безпеки країни, внесок третьої сфери АПК у вирішення продовольчої проблеми, забезпечення населення повноцінною та здоровою ...
 • Самофатова, В.А.; Samofatova, V. (2016)
  В статті визначено сутність і передумови формування кластерів. Здійснено аналіз концептуальних підходів до формування і розвитку кластерів. Зосереджено увагу на доцільності створення і функціонування кластерів у агропродовольчій ...
 • Коновенко, Н.Г.; Konovenko, N.G. (2016)
  В этой статье мы используем аффинную геометрию на прямой для построения обыкновенных дифференциальных уравнений, интегрируемых в квадратурах. Эти уравнения являются дифференциальными уравнениями для аффинных геометрических ...
 • Glushkov, A.V.; Kuzakon, V.M.; Khetselius, O.Yu.; Ternovsky, V.B.; Глушков, А.В.; Глушков, О.В.; Кузаконь, В.М.; Хецелиус, О.Ю.; Терновский, В.Б. (2015)
  In the paper we go on a development of effective new chaos geomentry and non-linear analysis technique to studying chaotic features of different nature systems. Here there are presented a general for,alism of a chaos-geometrical ...
 • Glushkov, A.V.; Kuzakon, V.M.; Bunyakova, Yu.Ya.; Buyadzhi, V.V.; Глушков, А.В.; Глушков, О.В.; Кузаконь, В.М.; Бунякова, Ю.Я.; Буяджи, В.В.; Буяджі, В.В. (2015)
  This paper goes on our work on application of the chaos theory and non-linear analysis technique to studying chaotic features of different nature systems. Here we present new results of using an advanced chaos-geometric ...
 • Лобода, Ю.Г.; Орлова, О.Ю.; Loboda, J.G.; Orlova, O.Y. (2015)
  У статті розглянуті проблеми активізації учбово-пізнавальної діяльності студентів вищої школи при вивченні вищої математики. Активізації учбово-пізнавальної діяльності студентів сприяють збудження інтересу до дисципліни, ...
 • Коновенко, Н.Г.; Konovenko, N.G. (2015)
  В этой работе описываются локальные структуры геометрических величин на плоскости Лобачевского. Это описание содержит как линейные, например тензоры, так и нелинейные геометрические величины и существенным образом используется ...
 • Коновенко, Н.Г.; Федченко, Ю.С.; Худенко, Н.П.; Konovenko, N.G.; Fedchenko, J.; Khudenko, N. (2015)
  Бурхливий розвиток інформаційних технологій і комп'ютерної техніки відкриває нові можливості вдосконалення педагогічних технологій і методик навчання. Показано використання інформаційно-комунікаційних технологій і електронних ...
 • Glushkov, A.V.; Kuzakon, V.M.; Buyadzhi, V.V.; Solyanikova, E.P.; Глушков, А.В.; Глушков, О.В.; Кузаконь, В.М.; Буяджи, В.В.; Буяджі, В.В.; Соляникова, Е.П.; Соляникова, О.П. (2015)
  В статье изложены результаты, продол-жающие работу по применению методов теории хаоса и нелинейного анализа к изучению хаотических особенностей динамики различных природных систем. Представлены результаты использова-ния ...
 • Glushkov, A.V.; Kuzakon, V.M.; Zaichko, P.A.; Глушков, А.В.; Глушков, О.В.; Заичко, П.А.; Заїчко, П.О. (2014)
  It is presented an advanced chaos-geometrical approach to treating of evolution of low-attractor chaotic systems. It combines together application of the advanced mutual information approach, correlation integral analysis, ...
 • Подоусова, Т.Ю.; Вашпанова, Н.В.; Podousova, Т.; Vashpanova, N. (2014)
  Бесконечно малые (б.м.) ареальные деформации (А-деформации) высших порядков поверхностей включают в себя как частный случай А-деформации первого порядка и б.м. изгибания высших порядков. Исследование их является важным ...

View more