Науково-технічна бібліотека

Одеської національної академії харчових технологій

Розташування
Нові надходження
Видання бібліотеки
Енциклопедія вчених
Корисні посилання
Замовлення літератури
КЦВ ОНАХТ
ONAFT4Ref
Зараз на сайті: 100
Сьогодні: 403
Вчора: 788
На поточному тижні: 2382
На минулому тижні: 4765
У поточному місяці: 12839
У минулому місяці: 11837
Всього: 539403

Алфавитній покажчик

0-9 А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
« Повернутися до списку авторів
95.jpg

Ковбасюк Раїса Федорівна

(10 січня 1928 р. - невідомо)

Ковбасюк Раїса Федорівна – мікробіолог, вірусолог, доктор медичних наук, професор кафедри технології зберігання харчових продуктів і зернознавства з 1974 по 1978 р. та кафедри біохімії і мікробіології з 1978 по 1994 р., заступник декана факультету заочного навчання з 1976 по 1977 р. Ковбасюк Раїса Федорівна народилась 10 січня 1928 р. в Херсоні. У 1935 р. пішла у перший клас, але навчання перервала війна. Після звільнення Херсона у 1944 р. відновила навчання. В листопаді родина переїхала в Одесу, де Раїса Федорівна в 1946 р.  закінчила  десятий клас середньої школи.  В цьому ж році вона поступила в Одеський медичний інститут ім. Н.І. Пирогова. Під час навчання в інституті виявила себе старанною, сумлінною студенткою. Завдяки наполегливості в навчанні з 1950 р.  отримувала персональну Сталінську стипендію. В 1952 р., закінчивши з відзнакою медичний інститут, була рекомендована на наукову роботу в Одеський науково-дослідний інститут вірусології і епідеміології ім. І.І. Мечникова на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії кишкових інфекцій. З грудня 1959 р. – в.о. завідуючої імунологічною лабораторією, з 1963 по 1965 р.  – в.о. старшого наукового співробітника лабораторії злоякісних новоутворень; потім, з липня 1965 р.  – на посаді старшого наукового співробітника лабораторії грипу; в  листопаді 1971 р. очолила лабораторію токсоплазмозу. На цих посадах Раїса Федорівна проявила себе висококваліфікованим спеціалістом-мікробіологом, вірусологом, який відмінно володіє сучасними методами різних лабораторно-експериментальних наукових досліджень. В 1959 р. Р.Ф. Ковбасюк успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему «Оцінка деяких імунологічних показників у дітей молодшого віку, хворих дизентерією». Свою наукову діяльність Раїса Федорівна присвятила вивченню проблем імунології і діагностиці бактеріальних і вірусних інфекцій. Підсумком наукової роботи стала докторська дисертація, яку вона захистила в 1972 р. В  1973 р. Р.Ф. Ковбасюк було присвоєно вчений ступінь доктора медичних наук, а у 1974 р. вона затверджена у вченому званні старшого наукового співробітника за спеціальністю "Мікробіологія".У вересні 1974 р. Р.Ф. Ковбасюк була обрана по конкурсу на посаду професора кафедри технології зберігання харчових продуктів і зернознавства Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова (зараз – ОНАХТ). З переходом на роботу в наш вуз нею було освоєно нові курси: «Біохімія і мікробіологія», «Технічна мікробіологія», «Товарознавство харчових продуктів». Раїса Федорівна розробила ряд методичних вказівок до виконання лабораторних робіт як по курсу "Біохімія та мікробіологія", так і по "Біохімії зерна". Методичні вказівки по розділу "Фізіологія і ферментативна активність дріжджових клітин" отримали позитивний відгук кафедри мікробіології Одеського державного університету.В 1978 р. Раїса Федорівна перейшла працювати на кафедру «Біохімія і мікробіологія», де і працювала до 1994 р. Вона легко ввійшла в колектив, читала лекції, проводила лабораторні заняття. Її лекції відрізнялися високою лекторською майстерністю, цікавим і емоційним викладом лекційного матеріалу, глибоким змістом, доступністю і ясністю викладу. Вона відповідально ставилась до виконання своїх обов’язків, ретельно і своєчасно виконувала доручення, креативно підходила до вирішення справ. Р.Ф. Ковбасюк була висококваліфікованим педагогом, під час роботи в нашому вузі проявила себе як талановитий, здібний фахівець своєї справи. Зарекомендувала себе як чуйна людина, яка із задоволенням допомагає іншим у навчанні. Уміла триматися в колективі, підкорюватись його вимогам. 28 березня 1980 р. Р.Ф. Ковбасюк було присвоєно вчене звання професора по кафедрі «Біохімія і мікробіологія». Наукова-дослідна робота, яка проводилась нею разом з іншими співробітниками кафедри по держбюджетній тематиці, була направлена на дослідження і розробку методів виявлення мікотоксинів деяких мікроскопічних грибів, що викликають специфічне псування харчової сировини і продуктів його переробки. Окрім практичної актуальності, вивчення механізму цитотоксичної дії мікотоксинів мало велике теоретичне значення в області біохімії. Ця робота керувалася Науковою радою з питань фізіології і біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР. По матеріалам проведеної науково-дослідної роботи  була відправлена заявка на авторське свідоцтво в Комітет з відкритів і винаходів. Раїса Федорівна брала участь у виконанні мікробіологічної частини госпдоговірної теми "Дослідження процесу сушіння і транспортування пташиного посліду з метою встановлення оптимальних параметрів для вибору основного і допоміжного технологічного обладнання". По цій темі проводилися мікробіологічні дослідження, що визначають ступінь ефективності стерилізації пташиного посліду. Науковий доробок Раїси Федорівни – майже 100 публікацій. Її роботи опубліковані в різних наукових збірниках і спеціальних періодичних виданнях – «Мікробіологічному журналі», журналах «Харчова і переробна промисловість», «Харчова промисловість», «Хімічна промисловість»  та інших. Під керівництвом Раїси Федорівни виконано і успішно захищені 5 кандидатських дисертацій.Професор Р.Ф. Ковбасюк займала активну громадську позицію. На протязі багатьох років роботи в вузі вона багато уваги приділяла організації студентській науково-дослідній роботі. Студенти виступали з докладами на конференціях інституту і відзначалися заохочувальними преміями. Протягом багатьох років Р.Ф. Ковбасюк була головою Правління товариства "Знання" інституту, членом президії міської організації товариства "Знання" і членом Правління обласної організації цього товариства. Вела роботу по впровадженню системних форм лекційної пропаганди професорсько-викладацьким складом в масових аудиторіях і трудових колективах на харчових підприємствах Одеси і області. Була членом секції харчової промисловості Науково-технічної ради Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України. У 1995–2000 рр. Р.Ф. Ковбасюк – проф. кафедри мікробіології та вірусології Одеського аграрного університету.

Основні праці

Ковбасюк, Р.Ф. Оценка некоторых иммунологических показателей у детей младшего возраста, больных дизентерией: из лаб. кишеч. инфекций: дис. ... канд. мед. наук: в 2-х кн. / Ковбасюк Раиса Федоровна; Одес. НИИ эпидемиологии и микробиологии им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1958 – Кн. 1. – 220 с. – Библиогр.: с. 166-220; Кн. 2: Приложение. – 138 с.

Ковбасюк, Р.Ф. Об особенностях фагоцитарной реакции кроки у больных с предопухолевымн заболеваниями желудка / Р.Ф. Ковбасюк. В.А. Вовчук // Вопр. онкологии. – 1969. –  № 8. – С. 18-22.

*Ковбасюк, Р.Ф. Материалы по изучению опсоно-фагоцитарной реакции в динамике у больных некоторыми злокачественными новообразованиями: автореф. дис. … д-ра мед. наук / Ковбасюк Раиса Федоровна. – Днепропетровск, 1972.  

Иванова, Р.А. Выбор тест-микроорганизма при разработке режимов химической стерилизации / Р.А. Иванова, Р.Ф. Ковбасюк // Хим. пром-сть. – 1988. – № 8. – С. 54.

Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Техническая микробиология» для студентов спец. 1001-1017 всех форм обучения / сост.: О.А. Кириленко, Р.Ф. Ковбасюк, С.М. Кобелева, Л.Н. Пилипенко; под ред. В.Н. Голубева. – Одесса: ОТИПП им. М.В. Ломоносова, 1989. – 60 с.

• Кананихіна, О. Пюре з вторинної сировини / О. Кананихіна, Р. Ковбасюк // Харч. та перероб. пром-сть. – 1993. – № 6. – С. 22.

• Ковбасюк, Р.Ф. Характеристика микроорганизмов по эффективности процесса денитрификации / Р.Ф. Ковбасюк // Пятьдесят четвертая науч. конф.: тез. докл., Одесса, 19-22 апр. 1994 г.: в 3-х ч. Ч. 1 / ОТИПП им. М.В. Ломоносова. – Одесса, 1994. – С. 64.

• Ковбасюк, Р.Ф. Цитотоксичні властивості дезинфікуючих препаратів, що застосовують у консервній промисловості / Р.Ф. Ковбасюк, Ваттаб Фаділь А. Кадір // Наук. пр. / Одес. держ. акад. харч. технологій. – Одеса, 1995. – Вип. 15. – С. 38-42: табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв.

« Повернутися до списку авторів